OTA logo

2018, een feestelijk jaar!

Wist u dat 2018 voor OTA Antwerpen een feestelijk jaar is?
Op 16 januari 1988 ging immers het Bemiddelingsteam Migranten-Jeugdbescherming officieel van start, het project waaruit later het Ondersteuningsteam Migranten-Bijzondere Jeugdbijstand voortvloeide en nog later het Ondersteuningsteam Allochtonen… Wij hopen onze werking dit jaar dan ook extra in de (gouden) verf te zetten!