OTA logo

GEZOCHT: Jongvolwassenen met een persoonlijke ervaring in de jeugdhulp én een andere culturele achtergrond

OTA Antwerpen schrijft een artikel over culturele diversiteit in de jeugdhulp, het jaarthema van Steunpunt Jeugdhulp. We willen voor dit artikel graag vertrekken vanuit het verhaal van jongeren zelf en zijn dus op zoek naar jongvolwassenen die een andere culturele achtergrond hebben en een ervaring hadden met jeugdhulp. De bedoeling is enkele interviews af te nemen en deze interviews als uitgangspunt te nemen voor het artikel.

Was er tijdens je traject aandacht voor je culturele achtergrond? Werden er vragen gesteld over het migratieverhaal van jou en/of je familie? Werden er bij gesprekken tolken of interculturele bemiddelaars ingezet? Had je ooit een hulpverlener/begeleider met dezelfde culturele achtergrond als jij? Maakte dat het makkelijker? Of net niet? Wat zijn je ervaringen met culturele mix in een leefgroep? He werd daar door de begeleiders op ingespeeld? Was er ruimte voor de beleving van je geloof? Welke tips zou jij graag aan hulpverleners/begeleiders geven als het gaat over omgaan met diversiteit?

Deze en andere vragen zullen aan bod komen in een interview dat pakweg 1u in beslag neemt. Het gesprek kan plaatsvinden op een locatie die we samen afspreken. In het uiteindelijke artikel zullen geen namen of andere privégegevens van de jongeren vermeld worden. Het artikel zal verschijnen op kennisplein.be en sociaal.net

Wie graag zijn/haar stem laat horen over dit thema of wie kan toeleiden naar interessante sprekers, neem snel contact met ons op! De interviews vinden bij voorkeur plaats in de periode 8 – 24 augustus. Mail naar [email protected] OF bel/sms naar 0492 72 46 37.

Wij hopen stiekem op massale reactie!

12801167_1697996530481692_5824509747687385619_n