OTA logo

Doelgroep

Het OTA ondersteunt hulpverleners die allochtone minderjarigen begeleiden. Advies, informatie, coaching, betekenis- en conflictbemiddeling (zie Voorstelling/Methodiek en Publicaties/Concepttekst), deskundigheidsbevordering (o.a. via Vorming) en signalering zijn onze belangrijkste activiteiten.

De doelgroep van het Ondersteuningsteam bestaat enerzijds uit de consulterende diensten en voorzieningen die het Ondersteuningsteam kunnen inschakelen en anderzijds uit de minderjarigen en hun gezinnen (ook ‘doelwitgroep’ genaamd) die bereikt worden via ondersteuning in concrete dossiers.

OTA geeft advies, coacht of bemiddelt tijdens de hulpverlening aan jongeren met een migratie-achtergrond. Daarnaast organiseert OTA op vraagintervisie of supervisie rond een bepaald thema of een bepaalde doelgroep. Ook vorming op maat is een optie.

Alle hulpverleners uit de integrale jeugdzorg binnen de provincie Antwerpen kunnen een beroep doen op OTA Antwerpen. De tussenkomst van OTA biedt meerwaarde wanneer culturele achtergrond en/of migratie aan de basis liggen van de problematiek, of er op zijn minst een rol in spelen.