OTA logo

Open aanbod voor hulpverleners binnen de samenwerkingsverbanden 1G1P

Dit voorjaar organiseren de vier OTA ’s opnieuw samen een open aanbod voor alle medewerkers van de samenwerkingsverbanden één gezin – één plan.
Het aanbod bestaat uit casustafels waarbij we tussen theorie en praktijk aan de slag gaan met de deelnemers.
Er staan 4 casustafels geprogrammeerd. In twee daarvan zullen we de aangereikte casussen ruim benaderen vanuit het diversiteitsgevoelig hulpverlenen (17/2 en 21/4). In de andere twee werken we specifieker rond een thema, met name een keer rond gezinshereniging (24/3) en een keer rond migratie & verlies (19/5).
Alle casustafels gaan online door. We starten steeds om 10u en ronden af om 15u.
Het minimum aantal deelnemers om een casustafel te laten doorgaan is 8. Het maximum om interactief te kunnen werken is 16.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Stuur een mailtje naar [email protected] en vermeld jouw naam, functie, organisatie én de casustafel waaraan je wenst deel te nemen.
Het is zeker mogelijk om in te schrijven voor meerdere casustafels. We moedigen dat graag aan.
Omdat we inzetten op onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, vertrekken we vanuit praktijkcasussen van de deelnemers.

Voorafgaand aan een casustafel zal aan de deelnemers dus gevraagd worden om casussen in te brengen.

We hopen jullie massaal -weliswaar online- te mogen ontmoeten binnenkort! 🙂