OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

Kwetsbare jongeren & radicalisering – een complex verhaal

Eind april organiseert OTA Antwerpen twee keer de vormingsdag “Kwetsbare jongeren en radicalisering – een complex verhaal” voor hulpverleners uit de Integrale Jeugdhulp.
Per vormingsdag kunnen 16 deelnemers inschrijven.

Wanneer? Op woensdag 26/4 en op donderdag 27/4, telkens van 9u30 tot 16u.
Waar? Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, Antwerpen, lokaal 02.18 (Plantyn)

Meer info? Inschrijven? [email protected] OF 03 663 13 63

Geplaatst op 28.02.17

OTA Antwerpen zoekt een intercultureel bemiddelaar/coach

OTA Antwerpen zoekt een intercultureel bemiddelaar/coach

-een m/v boordevol talent-

Het Ondersteuningsteam Allochtonen Antwerpen (OTA Antwerpen) is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De vzw werkt aan de optimalisering van de hulp- en dienstverlening aan minderjarigen met een migratieachtergrond. De interculturele bemiddelaars van het OTA ondersteunen hulpverleners in de integrale jeugdhulp door middel van advisering, coaching, bemiddeling en deskundigheidsbevordering. Meer info vind je op www.ondersteuningsteam.be.

Als intercultureel bemiddelaar maak je deel uit van een polyvalent team bemiddelaars dat ingezet wordt binnen de Integrale Jeugdhulp. Je bent een bruggenbouwer tussen jongeren, hun context en hulpverleners. Je doet dat door het hulpverleningstraject te ondersteunen met aandacht voor het cultuursensitieve perspectief en voor efficiënte communicatie.

 

Hoe ziet het takenpakket van een bemiddelaar/coach eruit?

 • Hulpverleners ondersteunen en adviseren over migratiegebonden, interculturele of levensbeschouwelijke invloeden op een gezinssituatie (zowel in individuele casussen alsook casusbesprekingen op teamniveau)
 • Verkennende gesprekken en herkaderende gesprekken voeren
 • Betekenisbemiddelen
 • Conflictbemiddelen
 • Opgenomen aanmeldingen administratief opvolgen
 • Deelnemen aan teamoverleg
 • OTA vertegenwoordigen in extern overleg
 • Expertise opbouwen rond thema ’s verbonden aan opvoeden in een migratiecontext, superdiversiteit en cultuursensitieve zorg en hierrond mee een vormingsaanbod ontwikkelen

Over welke kennis, vaardigheden en houding beschikt een bemiddelaar?

Een bemiddelaar van OTA neemt een complex pakket aan taken op. Deze taken vergen kennis, vaardigheden en een houding die vanzelfsprekend niet altijd allemaal aanwezig zijn bij de aanwerving. De functie is zeer specifiek en relevante ervaring voor deze job is niet evident. Een bemiddelaar zal sowieso doorheen zijn/haar werk groeien in deskundigheid. Hieronder doen we toch een poging om op te sommen over welke kennis, vaardigheden en houding een OTA-bemiddelaar bij voorkeur beschikt.

Kennis

 • Goede kennis van het Nederlands (mondeling + schriftelijk
 • Uitgebreide talenkennis is een pluspunt
 • Kennis van de Sociale Kaart van de provincie Antwerpen
 • Relevante ervaring in de (jeugd)hulpverlening
 • Je bent je bewust van en je hebt kennis over verschillende referentiekaders om de wereld te begrijpen

 

Houding en vaardigheden

 • Stevige bagage gesprekstechnieken in kader van bemiddeling en conflicthantering
 • Zich meerzijdig partijdig kunnen opstellen
 • Goed observatievermogen (verbaal én non-verbaal)
 • Moeilijke onderwerpen bespreekbaar durven maken, ook taboe-thema ‘s
 • Respectvol en diplomatisch in de omgang
 • Laagdrempelig werken, vlot toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen
 • Probleemoplossend en creatief kunnen denken
 • Zich kunnen inleven in de leefwereld van hulpvragers
 • Oog voor recht op privacy en deontologie
 • Flexibel in het opnemen van taken
 • Zelfstandig werk kunnen plannen
 • In team kunnen werken
 • In staat tot zelf-reflectie: het eigen handelen in vraag stellen en bijsturen

Wat is ook nog belangrijk om te weten?

 • Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting of je kan relevante ervaring voorleggen
 • Je Nederlands is goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kennis van andere talen is absoluut een troef!
 • Je bent bereid tot occasioneel avondwerk
 • Je bent bereid tot veelvuldige verplaatsingen binnen de provincie Antwerpen (en uitzonderlijk daarbuiten)
 • Je bent bereid vorming en bijscholing te volgen

Wat bieden wij?

 • Een halftijds contract (19u/week) van onbepaalde duur
 • Een verloning volgens de loonbarema’s binnen PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt verrekend
 • Indiensttreding vanaf 01/04/2017
 • Standplaats: OTA Antwerpen, Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen
 • Vergoeding woon-werkverkeer of een fietsvergoeding,
 • Extralegale voordelen onder de vorm van maaltijdcheques
 • Een divers samengesteld team dat je met open armen ontvangt

Solliciteren gebeurt schriftelijk (motivatiebrief + CV) ter attentie van Ruth Kusé via [email protected] en dit ten laatste op 26 februari 2017. Sollicitatiegesprekken volgen begin maart.

Geplaatst op 02.02.17

GEZOCHT: Vrijwillige steunfiguren voor minderjarige vluchtelingen!

In het kader van ons engagement voor minderjarige vluchtelingen dit jaar, blaast OTA Antwerpen ook haar steunfigurenproject weer nieuw leven in.

We gaan op zoek naar vrijwillige steunfiguren die we matchen aan een minderjarige vluchteling (en zijn/haar gezin, eventueel). Op die manier hopen we deze jongeren een handje te helpen bij de uitbouw van een netwerk rond zich.

Wat zijn de voorwaarden waaraan een vrijwilliger moet voldoen?

Meerderjarige zijn

Een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen

De intentie hebben om je voor langere tijd te engageren

Wat extra talen spreken is een troef

OTA Antwerpen zorgt voor een goede match tussen steunfiguur en jongere, begeleidt de eerste ontmoeting tussen beiden en volgt de verdere ontmoetingen op afstand op. De medewerkers van OTA staan ter beschikking van de vrijwilligers met informatie en advies, waar nodig. Wij sluiten voor onze vrijwilligers een vrijwilligersverzekering af. Maandelijks wordt een minimale vergoeding voorzien voor één of meerdere activiteiten met de jongere.

Interesse gewekt? Vraag vrijblijvend meer info of stel je meteen enthousiast kandidaat: [email protected], [email protected] of 03 663 13 63.

Geplaatst op 31.01.17

Tevredenheidsmeting

Deed u het voorbije jaar beroep op ons? Wij horen graag uw feedback!

Op onze Facebook-pagina vindt u een link naar de enquête. Het invullen neemt slechts enkele minuten in beslag.

Hartelijk dank!

Geplaatst op 25.11.16

Diversiteit in de jeugdhulp

Vanmorgen verscheen op sociaal.net een artikel van OTA Antwerpen:

Jongeren over de ideale hulpverlener

Geplaatst op 08.11.16

GEZOCHT: Jongvolwassenen met een persoonlijke ervaring in de jeugdhulp én een andere culturele achtergrond

OTA Antwerpen schrijft een artikel over culturele diversiteit in de jeugdhulp, het jaarthema van Steunpunt Jeugdhulp. We willen voor dit artikel graag vertrekken vanuit het verhaal van jongeren zelf en zijn dus op zoek naar jongvolwassenen die een andere culturele achtergrond hebben en een ervaring hadden met jeugdhulp. De bedoeling is enkele interviews af te nemen en deze interviews als uitgangspunt te nemen voor het artikel.

Was er tijdens je traject aandacht voor je culturele achtergrond? Werden er vragen gesteld over het migratieverhaal van jou en/of je familie? Werden er bij gesprekken tolken of interculturele bemiddelaars ingezet? Had je ooit een hulpverlener/begeleider met dezelfde culturele achtergrond als jij? Maakte dat het makkelijker? Of net niet? Wat zijn je ervaringen met culturele mix in een leefgroep? He werd daar door de begeleiders op ingespeeld? Was er ruimte voor de beleving van je geloof? Welke tips zou jij graag aan hulpverleners/begeleiders geven als het gaat over omgaan met diversiteit?

Deze en andere vragen zullen aan bod komen in een interview dat pakweg 1u in beslag neemt. Het gesprek kan plaatsvinden op een locatie die we samen afspreken. In het uiteindelijke artikel zullen geen namen of andere privégegevens van de jongeren vermeld worden. Het artikel zal verschijnen op kennisplein.be en sociaal.net

Wie graag zijn/haar stem laat horen over dit thema of wie kan toeleiden naar interessante sprekers, neem snel contact met ons op! De interviews vinden bij voorkeur plaats in de periode 8 – 24 augustus. Mail naar [email protected] OF bel/sms naar 0492 72 46 37.

Wij hopen stiekem op massale reactie!

12801167_1697996530481692_5824509747687385619_n

Geplaatst op 19.07.16