OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

Klachtenprocedure

OTA Antwerpen staat open voor feedback. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om contact met ons op te nemen als u ontevreden zou zijn over onze dienstverlening. We gaan in dat geval graag met u in gesprek en zullen het niet nalaten een kritische blik te werpen op onze werking.

Als u om bepaalde redenen toch wil overgaan tot een schriftelijke klacht, dan mag u die richten aan de coördinator van OTA Antwerpen: Ruth Kusé, Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen of [email protected]. Vermeld in dat geval zeker uw naam, adres, contactgegevens en uiteraard een duidelijke omschrijving van de feiten. Via de link kan u in detail de procedure terugvinden die zal gevolgd worden na ontvangst van uw schriftelijke klacht: klachtenprocedure2016

Geplaatst op 27.05.16

Jaarverslag 2015

Vers van de pers en klaar om door u gelezen te worden: ons jaarverslag 2015!

OTA_jaarverslag_2015 (2)

Geplaatst op 18.05.16

Studiedag “Over de grenzen heen” – 17 mei 2016

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Jeugdhulp en het Agenstschap Jongerenwelzijn organiseren op dinsdag 17 mei de studiedag “Over de grenzen heen”. De dag gaat door in het Huis van de Sport in Berchem. Er worden maar liefst 10 workshops aangeboden die stuk voor stuk stilstaan bij een aspect van het vluchteling-zijn. OTA Antwerpen begeleidt op deze studiedag de workshop “Migratie & gezin”.

Inschrijven kan nog tot en met 3 mei!

http://www.kennispleinkalender.be/overdegrenzenheen170516/nl/

Geplaatst op 27.04.16

Steunfiguren voor kwetsbare jongeren en gezinnen gezocht!

e3dcef85b02b8e7c710646355667a051OTA Antwerpen zoekt vrijwillige STEUNFIGUREN voor kwetsbare jongeren en gezinnen met migratie-achtergrond, om ingezet te worden in gezinnen waar de hulpverlening nog niet geïnstalleerd werd maar nakend is, of waar de hulpverlening niet toereikend blijkt. Ook bij jongeren die sociaal geïsoleerd zijn en weinig netwerk hebben, bij situaties van volgmigratie waarbij spanningen ontstaan tussen de gezinsleden, bij gezinnen met multi-problematiek,…

De steunfiguren bieden sociaal netwerk waaruit de jongeren/gezinnen moed putten en het maakt de jongeren/gezinnen veerkrachtiger in moeilijke tijden. Bovendien is er door de aanwezigheid van een steunfiguur vaak (terug) meer ruimte voor de hulpverlening om de vooropgestelde pedagogische doelen te bereiken.

Wij zoeken vrijwillige steunfiguren die voeling hebben met de leefwereld van jongeren, die affiniteit hebben met diverse wereldbeelden en levensbeschouwingen, die één of meerdere vreemde talen spreken… En die bereid zijn zich voor langere tijd te engageren.

OTA Antwerpen zorgt voor een goede match tussen steunfiguur en jongere/gezin. De steunfiguren worden door OTA bijgestaan met advies en er kan door de professionele bemiddelaars van OTA steeds kennis/coaching aangereikt worden waar nodig.

Interesse gewekt?
Er is vrijblijvend meer info te verkrijgen bij Priya Basu van OTA Antwerpen op [email protected]

Geplaatst op 02.02.16

Ruth Kusé is de nieuwe coördinator van OTA Antwerpen.

Sinds 1 januari 2016 vervangt Ruth Kusé Joy Eeman als coördinator van OTA Antwerpen. Voor vragen of inlichtingen kan je altijd bij haar terecht op [email protected].

 

Geplaatst op 02.02.16