OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

Feestelijke trefdag 30 jaar OTA Antwerpen!

Eerder lieten wij u via de website en ook via andere kanalen (Facebook, jaarkrant…) weten dat 2018 een feestelijk jaar is voor OTA Antwerpen. Vandaag melden we u enthousiast dat op donderdag 4 oktober een feestelijke trefdag “30 jaar OTA Antwerpen” zal doorgaan en dit in De Studio in Antwerpen. Meer info over het programma van de dag en de inschrijving volgt later. Maar noteer alvast de datum en het evenement met gouden stíp in uw agenda!

Geplaatst op 17.05.18

Paasvakantie 2018

Tijdens de paasvakantie is er enkel telefoonpermanentie op dinsdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9u30 tot 12u30.

Graag tot uw dienst!

Geplaatst op 30.03.18

Open vormingsaanbod 26/4: “Roma in-zicht – Aandachtspunten in interculturele ontmoeting

Wat mag u verwachten?
– Een andere kijk op Roma dan de stereotype beeldvorming
– Heel wat niet-Wikipediaanse info en achtergrond
– Een inspirerend kader om intercultureel te ontmoeten
– Concrete tips & tools in begeleiding van Romagezinnen
– Romagetinte catering en omkadering

PRAKTISCH

De vormingsdag (9u30 tot 16u) gaat door in Buurthuis Cortina, Kerkstraat, 2060 Antwerpen

Kostprijs (inclusief catering): 30 euro p.p.

Inschrijven? Ruth.Kuse@ondersteuningsteam.be
Maximum 25 deelnemers!

Geplaatst op 01.03.18

2018, een feestelijk jaar!

Wist u dat 2018 voor OTA Antwerpen een feestelijk jaar is?
Op 16 januari 1988 ging immers het Bemiddelingsteam Migranten-Jeugdbescherming officieel van start, het project waaruit later het Ondersteuningsteam Migranten-Bijzondere Jeugdbijstand voortvloeide en nog later het Ondersteuningsteam Allochtonen… Wij hopen onze werking dit jaar dan ook extra in de (gouden) verf te zetten!

Geplaatst op 23.02.18

Verdere focus op minderjarige vluchtelingen in 2018

De Vlaamse OTA’s focusten in 2017 op de ondersteuning van hulpverleners die te maken kregen met minderjarige vluchtelingen, zowel niet-begeleid als vergezeld door gezinsleden. De ondersteuning nam verschillende vormen aan, van ondersteuning op casusniveau tot teamcoaching bij de nieuw opgerichte leefgroepen NBMV, tot vorming op maat. De nood aan ondersteuning bij hulpverleners bleek groot, binnen alle sectoren van de Integrale Jeugdhulp.

De doelgroep van minderjarige vluchtelingen zal ook in 2018 nog impact hebben op de hulpverlening. De problematieken zijn complex. We zien thema ’s als eergerelateerd geweld en uithuwelijking ook weer vaker en intenser terugkeren. De druk op de (interculturele competenties van) hulpverleners in de IJH blijft groot.

En daarom engageren wij ons in 2018 opnieuw om onze expertise in te zetten voor hulpverleners die werken met minderjarige vluchtelingen (en hun context). We doen dit ‘breed’ voor hulpverleners binnen alle sectoren IJH.

Het ondersteuningsaanbod blijft ongewijzigd: Er is ondersteuning mogelijk in individuele dossiers (adviserend of participatief) én ook groepswerk (teamcoaching, intervisie, vorming) is een optie.

Heel graag tot uw dienst!

Het OTA Antwerpen team,

Valerija-Atika-Sarah-Khadija-Bela-Houria-Ruth

Geplaatst op 05.02.18

GEZOCHT: nieuwe leden Raad van Bestuur

In 2017 verlieten twee mensen onze Raad van Bestuur na jarenlange geëngageerde inzet voor OTA. Hoewel zij niet gemakkelijk vervangbaar zijn, doen we toch een poging!
Zitpenningen hebben we niet in de aanbieding, wel een boeiende en maatschappelijk relevante werking én inspirerende collega ‘s.
Er zijn een 6tal samenkomsten per jaar en die vinden plaats bij OTA, Kerkstraat 159, Antwerpen.
Eénmaal per jaar nodigt het team haar RvB uit voor een gezellig dineetje.

Voelt u zich geroepen?

Denkt u een geknipte kandidaat te kunnen suggereren?

Heeft u vragen?

Ruth.Kuse@ondersteuningsteam.be

Geplaatst op 30.01.18