OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

beperkte telefoonpermanentie in paasvakantie

 

In de paasvakantie zitten wij enkel op dinsdag- en donderdagvoormiddag voor u paraat bij de telefoon.

Wel gewoon van 9u30 tot 12u30 en op het gebruikelijke OTA-nummer 03 663 13 63.

Alle ondersteuningsvragen zijn welkom!

Geplaatst op 04.04.22

OPEN AANBOD – plekjes vrij voor traject “diversiteitsgevoelig werken”

Eind april gaat ons traject “diversiteitsgevoelig werken” van start en er zijn nog plekjes vrij!

Schrijf je NU in? [email protected]

 

Leer- en reflectietraject “Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening”Maandagen 25/4 + 9/5 + 23/5 (telkens van 9u30 tot 12u30)

Live @ Buurthuis Cortina in Antwerpen

Inschrijving: 30 euro voor het ganse traject

Het leer- en reflectietraject ‘Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening’ bestaat uit drie sessies waarbij we theoretische input combineren met het praktisch reflecteren en oefenen.Deelnemen betekent een engagement voor het traject en dus voor het geheel van de drie bijeenkomsten.

25/04: Zelfbewust aan de slagIn de eerste sessie focussen we op aandacht voor jezelf. Elke hulpverlener vertrekt vanuit een eigen referentiekader. Je kijkt door een gekleurde bril naar de realiteit. Dat is normaal. Maar ben je je daar ook bewust van? En kan je die bril ook naast je neerleggen? We dagen je in deze sessie uit om stil te staan bij je eigen vanzelfsprekendheden en bij je vertrouwde handelen. Wat is de invloed van stereotypen en vooroordelen op jouw begeleidingen en hoe kan je dit veranderen?09/05: KruispuntdenkenIn deze sessie focussen we op het kruispuntdenken en hoe je dit concept als hulpverlener in de praktijk kan brengen. Kruispuntdenken gaat over onze deelidentiteiten (zoals gender, huidskleur, etnische origine, leeftijd,…) die elkaar kruisen en ons maken tot wie we zijn. Onze deelidentiteiten zijn beladen met macht. Kruispuntdenken geeft meer inzicht in maatschappelijke machtsverhoudingen en discriminatie. We gaan interactief nadenken over onze positie als hulpverlener, de positie van de cliënten en de invloed daarvan op onze begeleidingen. Zo komen we tot een bredere blik op ieders deelidentiteiten, de invloed van macht en onderdrukking en het effect daarvan op onze hulpverlening.23/05: Verkennende gespreksvoeringElke cliënt is anders. Doeltreffende hulpverlening houdt rekening met wie jouw cliënt is zodat de kans op succesvolle hulpverlening zo groot mogelijk is. Hoe leer je jouw cliënt kennen? Door vragen te stellen. In deze sessie focussen we op verkennen en vragen stellen, aan de hand van casussen. Breng zeker eigen casussen en vragen mee, zodat we vanuit jouw concrete praktijk kunnen vertrekken.

Geplaatst op 25.03.22

Open Vormingsaanbod voorjaar 2022

We nemen een vliegende start in 2022 en presenteren jullie graag ons vormingsaanbod voor het voorjaar.

Onderaan vind je meer inhoudelijke informatie, alsook de locaties, de uren en het inschrijvingsbedrag.Let wel: Als de omstandigheden het niet toelaten live vorming te organiseren, dan laten we het aanbod doorgaan maar schakelen naar online.

Voel je het kriebelen? Schrijf je in via [email protected] en stort het inschrijvingsbedrag op BE96 0012 3978 6605 (met vermelding van jouw naam en de titel/datum van de vorming waaraan je graag deelneemt).We geven graag nog mee dat vormingen op maat van uw organisatie of dienst steeds mogelijk blijven. Contacteer ons voor meer informatie of aanvragen.Met vriendelijke groetenHet OTA-team
Leer- en reflectiemoment “Zelfbewust aan de slag”Donderdag 3 februari (10 – 12u, online, gratis)De sleutelwoorden voor een geslaagde interculturele hulpverlening zijn aandacht en dialoog. Heb aandacht voor jezelf, je cliënt, de context en de omgeving.In deze korte online sessie focussen we op aandacht voor jezelf. Elke hulpverlener vertrekt vanuit een eigen referentiekader. Je kijkt door een gekleurde bril naar de realiteit. Dat is normaal. Maar ben je je daar ook bewust van? En kan je die bril ook naast je neerleggen? We dagen je in deze sessie uit om stil te staan bij je eigen vanzelfsprekendheden en bij je vertrouwde handelen. Wat is de invloed van stereotypen en vooroordelen op jouw begeleidingen en hoe kan je dit veranderen?
“Racisme verwondt”Maandag 7 maart (9u30 – 16u, live @ Buurthuis Cortina in Antwerpen, inschrijving: 20 euro)Racisme slaat diepe wonden bij wie er mee te maken kreeg. Wie er nooit of amper mee te maken kreeg, schat de gevolgen niet altijd correct in.Racisme en de gevolgen ervan kunnen ook grote invloed hebben op een hulpverleningstraject. Aandacht hebben voor racisme en voor de impact ervan op je cliënt, zodat je er als hulpverlener rekening mee kan houden, kan grote stappen voorwaarts betekenen in het traject dat jullie samen afleggen.In deze interactieve vorming gaan we eerst in op de betekenis van racisme. Daarna focussen we op de impact die racisme heeft op kinderen, jongeren en ouders. Wat zijn de mogelijke wonden? Welke copingstrategieën kan je herkennen? En tenslotte bespreken we hoe je als hulpverlener kan omgaan met racisme. Hoe kan je ondersteuning bieden aan je cliënt? Wat is helpend en wat doe je beter niet?
Leer en reflectiemoment “Interculturele communicatie: het TOPOI-model in de praktijk”

Donderdag 24/03 (9u30 – 12u30, online, gratis inschrijving)

We lichten het TOPOI-model toe. Dit model werd ontwikkeld door Edwin Hoffman en omschreven in zijn boek ‘Interculturele gespreksvoering’. TOPOI staat voor taal, ordening, personen, organisatie en inzet. Op deze 5 gebieden kunnen cultuurverschillen en misverstanden voorkomen. Aan de hand van het TOPOI-model analyseren we casussen en bepalen we welke interventies passend zijn. Dit geeft inzichten in je eigen referentiekader en dat van de cliënt(en). Je krijgt nieuwe handvatten om aan de slag te gaan.

Leer- en reflectietraject “Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening”Maandagen 25/4 + 9/5 + 23/5 (telkens van 9u30 tot 12u30, live @ Buurthuis Cortina in Antwerpen, inschrijving: 30 euro voor het ganse traject)Het leer- en reflectietraject ‘Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening’ bestaat uit drie sessies waarbij we theoretische input combineren met het praktisch reflecteren en oefenen.Deelnemen betekent een engagement voor het traject en dus voor het geheel van de drie bijeenkomsten.

25/04: Zelfbewust aan de slagIn de eerste sessie focussen we op aandacht voor jezelf. Elke hulpverlener vertrekt vanuit een eigen referentiekader. Je kijkt door een gekleurde bril naar de realiteit. Dat is normaal. Maar ben je je daar ook bewust van? En kan je die bril ook naast je neerleggen? We dagen je in deze sessie uit om stil te staan bij je eigen vanzelfsprekendheden en bij je vertrouwde handelen. Wat is de invloed van stereotypen en vooroordelen op jouw begeleidingen en hoe kan je dit veranderen?09/05: KruispuntdenkenIn deze sessie focussen we op het kruispuntdenken en hoe je dit concept als hulpverlener in de praktijk kan brengen. Kruispuntdenken gaat over onze deelidentiteiten (zoals gender, huidskleur, etnische origine, leeftijd,…) die elkaar kruisen en ons maken tot wie we zijn. Onze deelidentiteiten zijn beladen met macht. Kruispuntdenken geeft meer inzicht in maatschappelijke machtsverhoudingen en discriminatie. We gaan interactief nadenken over onze positie als hulpverlener, de positie van de cliënten en de invloed daarvan op onze begeleidingen. Zo komen we tot een bredere blik op ieders deelidentiteiten, de invloed van macht en onderdrukking en het effect daarvan op onze hulpverlening.23/05: Verkennende gespreksvoeringElke cliënt is anders. Doeltreffende hulpverlening houdt rekening met wie jouw cliënt is zodat de kans op succesvolle hulpverlening zo groot mogelijk is. Hoe leer je jouw cliënt kennen? Door vragen te stellen. In deze sessie focussen we op verkennen en vragen stellen, aan de hand van casussen. Breng zeker eigen casussen en vragen mee, zodat we vanuit jouw concrete praktijk kunnen vertrekken.

 “Opgroeien en opvoeden in een gepolariseerde wereld”Maandag 30 mei (9u30 -16u, live @Buurthuis Cortina in Antwerpen, inschrijving: 20 euro)Polarisering is van alle tijden, het komt voor in verschillende contexten en iedereen krijgt ermee te maken. Tijdens deze vorming gaan we eerst in op de verschillende vormen van polarisatie, in welke fasen ze te onderscheiden zijn en welke strategieën er zijn om ermee om te gaan. We vertrekken hiervoor vanuit het denkkader rond polarisatie van Bart Brandsma. Daarna gaan we in op de invloed van polarisering op het welbevinden en de identiteitsontwikkeling van jongeren. Hoe kan je hiermee als hulpverlener aan de slag gaan? En hoe kan je vermijden dat polarisering je hulpverleningstraject binnensluipt?

Geplaatst op 14.01.22

Open aanbod voor hulpverleners binnen de samenwerkingsverbanden 1G1P

Dit voorjaar organiseren de vier OTA ’s opnieuw samen een open aanbod voor alle medewerkers van de samenwerkingsverbanden één gezin – één plan.
Het aanbod bestaat uit casustafels waarbij we tussen theorie en praktijk aan de slag gaan met de deelnemers.
Er staan 4 casustafels geprogrammeerd. In twee daarvan zullen we de aangereikte casussen ruim benaderen vanuit het diversiteitsgevoelig hulpverlenen (17/2 en 21/4). In de andere twee werken we specifieker rond een thema, met name een keer rond gezinshereniging (24/3) en een keer rond migratie & verlies (19/5).
Alle casustafels gaan online door. We starten steeds om 10u en ronden af om 15u.
Het minimum aantal deelnemers om een casustafel te laten doorgaan is 8. Het maximum om interactief te kunnen werken is 16.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Stuur een mailtje naar [email protected] en vermeld jouw naam, functie, organisatie én de casustafel waaraan je wenst deel te nemen.
Het is zeker mogelijk om in te schrijven voor meerdere casustafels. We moedigen dat graag aan.
Omdat we inzetten op onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, vertrekken we vanuit praktijkcasussen van de deelnemers.

Voorafgaand aan een casustafel zal aan de deelnemers dus gevraagd worden om casussen in te brengen.

We hopen jullie massaal -weliswaar online- te mogen ontmoeten binnenkort! 🙂

Geplaatst op 11.01.22

Sluiting OTA Antwerpen van 24/12 tot en met 09/01/2022

Het team van OTA Antwerpen duwt even de pauzeknop in. De komende twee weken organiseren we geen telefoonpermanentie en nemen we geen ondersteuningsopdrachten op.

Vanaf maandag 10 januari  zijn we d’r weer! Fris en vrolijk en met de spreekwoordelijke batterijtjes opgeladen.

Tot snel!

Geplaatst op 24.12.21

Geen stages in 2022

Er komen momenteel heel wat stage-aanvragen binnen voor 2022, maar wij hebben helaas geen stageplaatsen in de aanbieding.

Zodra er intern andere, nieuwe richtlijnen zouden zijn, communiceren wij daar zo snel mogelijk over.

Geplaatst op 30.11.21