OTA logo

Vacature!

OTA Antwerpen vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende vzw. OTA ondersteunt de hulpverlening aan jongeren met een migratieachtergrond. We adviseren en coachen hulpverleners wanneer ze ervaren dat interculturele, levensbeschouwelijke of migratiegebonden elementen een rol spelen in het hulpverleningstraject. De OTA-ondersteuning is casusgebonden, maar beoogt een versterking van de interculturele competenties van de hulpverlener en zijn/haar team. We ambiëren op die manier ook bij te dragen aan de identiteit van de gehele dienst of organisatie met betrekking tot cultuurgevoelige hulp.

Hoe pakken we dat aan?

 • Door een helpdesk (telefoon/mail) aan te bieden waar we info, kadering en praktische tips geven en gericht doorverwijzen wanneer nodig
 • Door individuele hulpverleners participatief te ondersteunen doorheen hun hulpverleningstraject
 • Door vormend en coachend met teams en organisaties aan de slag te gaan
 • Door een open vormingsaanbod te programmeren voor (jeugd)hulpverleners

We zijn op zoek naar een tijdelijke versterking van ons team (m/v/x)

 

“Ondersteuner in cultuurgevoelig hulpverlenen”

 

Wat verwachten wij van jou?

 • Je kan je opdrachten zelfstandig –maar uiteraard geruggesteund door het team- uitvoeren: Hulpverleners adviseren en coachen mbt cultuurgevoelig hulpverlenen, in duo met hulpverleners verkennende en herkaderende gesprekken voeren, casusgebonden intervisie begeleiden in een team van hulpverleners, vorming voorbereiden én geven
 • Voor het aanbod groepswerk (intervisies, vormingen) werk je nauw samen met collega ‘s, dus vlot en positief kunnen samenwerken is ook zeker een must
 • Je zorgt voor een correcte registratie van al je opdrachten
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, en mondelinge kennis van andere talen is een GROTE troef
 • Je bent zeer zelfbewust en –reflecterend
 • Je bent respectvol en diplomatisch, maar je durft moeilijkere onderwerpen en taboe-thema ‘s bespreekbaar maken
 • Je hebt oog voor privacy en deontologie
 • Je beschikt over een Bachelor-diploma in een menswetenschappelijke richting en/of je kan relevante ervaring voorleggen: ervaring in de (jeugd)hulpverlening of ervaring met de doelgroep (jongeren met migratieachtergrond en hun context) of ervaring met het thema cultuurgevoelig hulpverlenen
 • En praktisch: Je bent bereid tot occasioneel avondwerk en je bent bereid tot veelvuldige verplaatsingen binnen de provincie Antwerpen (met openbaar vervoer en/of eigen wagen)

Een OTA-ondersteuner neemt een complex pakket aan taken op. Deze taken vergen kennis, vaardigheden en een houding die vanzelfsprekend niet altijd allemaal aanwezig zijn bij de aanwerving. Een ondersteuner zal sowieso doorheen zijn/haar werk groeien in deskundigheid. Bereidheid om expertise om te bouwen en goesting om te leren is óók van belang.

Wat kunnen wij jou bieden?

 • Een voltijds of 4/5de contract voor de duur van één jaar, met reële kans op verlenging
 • Een verloning volgens het loonbarema B1c binnen PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt verrekend
 • Standplaats: OTA Antwerpen, Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen
 • Vergoeding woon-werkverkeer of een fietsvergoeding,
 • Extralegale voordelen onder de vorm van maaltijdcheques
 • Een boeiende en zeer leerrijke werkomgeving
 • Een divers samengesteld team dat je met open armen ontvangt

Solliciteren doe je schriftelijk (uitgebreide motivatiebrief en CV) ter attentie van Ruth Kusé via [email protected] en dit ten laatste op 25 maart. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 3 april.