OTA logo

Verdere focus op minderjarige vluchtelingen in 2018

De Vlaamse OTA’s focusten in 2017 op de ondersteuning van hulpverleners die te maken kregen met minderjarige vluchtelingen, zowel niet-begeleid als vergezeld door gezinsleden. De ondersteuning nam verschillende vormen aan, van ondersteuning op casusniveau tot teamcoaching bij de nieuw opgerichte leefgroepen NBMV, tot vorming op maat. De nood aan ondersteuning bij hulpverleners bleek groot, binnen alle sectoren van de Integrale Jeugdhulp.

De doelgroep van minderjarige vluchtelingen zal ook in 2018 nog impact hebben op de hulpverlening. De problematieken zijn complex. We zien thema ’s als eergerelateerd geweld en uithuwelijking ook weer vaker en intenser terugkeren. De druk op de (interculturele competenties van) hulpverleners in de IJH blijft groot.

En daarom engageren wij ons in 2018 opnieuw om onze expertise in te zetten voor hulpverleners die werken met minderjarige vluchtelingen (en hun context). We doen dit ‘breed’ voor hulpverleners binnen alle sectoren IJH.

Het ondersteuningsaanbod blijft ongewijzigd: Er is ondersteuning mogelijk in individuele dossiers (adviserend of participatief) én ook groepswerk (teamcoaching, intervisie, vorming) is een optie.

Heel graag tot uw dienst!

Het OTA Antwerpen team,

Valerija-Atika-Sarah-Khadija-Bela-Houria-Ruth