OTA logo

“GEZOCHT: identiteiten” – inspiratiedag over identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots (14/06)

De complexiteit van identiteit wordt vaak uit het oog verloren wanneer men over maatschappelijk kwetsbare groepen spreekt. In het geval van jongeren met migratieroots is dat niet anders.
Als professional is het belangrijk de meerlagigheid van identiteit ten volle te erkennen en jongeren constructief te ondersteunen in het verkennen van hun verschillende deelidentiteiten. Met bovendien aandacht voor de verschillende dimensies die op identiteitsontwikkeling inspelen, want ook maatschappelijke mechanismen doen hun werk: jongeren groeien op in een steeds meer gepolariseerde wereld én ze worden geconfronteerd met racisme.
We brengen op deze OTA-inspiratiedag meervoudige identiteiten aan bod en het kruispuntdenken als kader. We staan stil bij het verlangen naar ‘belonging’. We benoemen de dynamieken in de samenleving en de verwondende impact van racisme.
We doen dat samen met boeiende sprekers en vertellers:
Birsen Taspinar (klinisch psycholoog en systeemtherapeut)
Fatma Arikoglu (Ella vzw)
Nassira LLouh, …
En we laten jongeren ook zelf hun zegje doen!
Aansluitend aan het inhoudelijke luik (9u30 – 13u)  is er een netwerkmoment (13u – 15u) met Libanees lunchbuffet.
En er is live muziek: Elegast -Dorp in ’t Stad- leent en Geert inviteert.
Met o.a Geert Van Eynde en Ramsy Irani
De inspiratiedag gaat door in De Studio in Antwerpen.
Deelnemen kost 35 euro pp. (BE96 0012 3978 6605 met vermelding naam en organisatie)