OTA logo

Vorming

Zoals aangegeven in de voorstelling van het OTA, alsook in de concepttekst (zie Publicaties/Concepttekst), is één van onze kerntaken het vormen van professionelen in het hulpverleningsveld op vlak van interculturaliteit. Daartoe organiseert het OTA regelmatig vormingen (voor professionelen uit de provincie Antwerpen). Ook kunnen organisaties een vorming op maat aanvragen bij het OTA.