OTA logo

Ontstaansgeschiedenis

Eind jaren ’80 sijpelden de eerste hulpvragen rond hoe omgaan met allochtone jongeren binnen in het jeugdwerk. Enkele jeugdwerkers startten met het ondersteunen van hulpverleners van de Bijzondere Jeugdzorg in het begeleiden van voornamelijk Marokkaanse gezinnen. Dit “vliegend team” groeide uit tot het Bemiddelingsteam in het Centrum Buitenlandse Werknemers (CBW). Sinds 1992 wijzigde de naam officieel in het Ondersteuningsteam Allochtonen Antwerpen – Bijzondere Jeugdbijstand vzw, of korter “het OTA”.

Ruim 20 jaar later blijft het streven naar een zo optimaal mogelijke jeugdhulpverlening aan alle etnisch-culturele minderheden (hierna ECM genoemd) in de provincie Antwerpen de belangrijkste doelstelling van het OTA. Het overbruggen van de afstand tussen de leefwerelden van allochtone jongeren, hun ouders en de jeugdhulpverleners is nog steeds geen sinecure, onder meer door de sterk toegenomen culturele diversiteit en de diversiteit in de leefcontexten van jongeren.