OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

open vormingsaanbod najaar 2022

Er staan alvast vier vormingsmomenten in open aanbod geprogrammeerd dit najaar:

  • 29/09 Leer- en reflectiemoment “TOPOI in de praktijk” (online – gratis)
  • 03/10 Vorming “Diversiteitsgevoelig hulpverlenen” (Buurthuis Cortina in Antwerpen – 20 euro)
  • 27/10 Vorming “Kiezen is verliezen – over identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots” (De Warande in Turnhout – 20 euro)
  • 28/11 Vorming “Opgroeien en opvoeden in een gepolariseerde wereld” (Buurthuis Cortina in Antwerpen – 20 euro)

Vragen van praktische of inhoudelijke aard kunnen gesteld worden aan [email protected]

Inschrijven kan via onderstaande link:

open vormingsaanbod najaar 22 – Google Formulieren

Geplaatst op 18.05.22

“GEZOCHT: identiteiten” – inspiratiedag over identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots (14/06)

De complexiteit van identiteit wordt vaak uit het oog verloren wanneer men over maatschappelijk kwetsbare groepen spreekt. In het geval van jongeren met migratieroots is dat niet anders.
Als professional is het belangrijk de meerlagigheid van identiteit ten volle te erkennen en jongeren constructief te ondersteunen in het verkennen van hun verschillende deelidentiteiten. Met bovendien aandacht voor de verschillende dimensies die op identiteitsontwikkeling inspelen, want ook maatschappelijke mechanismen doen hun werk: jongeren groeien op in een steeds meer gepolariseerde wereld én ze worden geconfronteerd met racisme.
We brengen op deze OTA-inspiratiedag meervoudige identiteiten aan bod en het kruispuntdenken als kader. We staan stil bij het verlangen naar ‘belonging’. We benoemen de dynamieken in de samenleving en de verwondende impact van racisme.
We doen dat samen met boeiende sprekers en vertellers:
Birsen Taspinar (klinisch psycholoog en systeemtherapeut)
Fatma Arikoglu (Ella vzw)
Nassira LLouh, …
En we laten jongeren ook zelf hun zegje doen!
Aansluitend aan het inhoudelijke luik (9u30 – 13u)  is er een netwerkmoment (13u – 15u) met Libanees lunchbuffet.
En er is live muziek: Elegast -Dorp in ’t Stad- leent en Geert inviteert.
Met o.a Geert Van Eynde en Ramsy Irani
De inspiratiedag gaat door in De Studio in Antwerpen.
Deelnemen kost 35 euro pp. (BE96 0012 3978 6605 met vermelding naam en organisatie)

Geplaatst op 21.04.22

SAVE THE DATE – dinsdag 14 juni

Dit nummer van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul als SAVE THE DATE voor onze OTA-inspiratiedag rond identiteitsontwikkeling bij jongeren met migratieroots…

— Dinsdag 14 juni in De Studio —

Alle info en een inschrijvingslink volgen gauw na de paasvakantie!

 

Geplaatst op 08.04.22

beperkte telefoonpermanentie in paasvakantie

 

In de paasvakantie zitten wij enkel op dinsdag- en donderdagvoormiddag voor u paraat bij de telefoon.

Wel gewoon van 9u30 tot 12u30 en op het gebruikelijke OTA-nummer 03 663 13 63.

Alle ondersteuningsvragen zijn welkom!

Geplaatst op 04.04.22

OPEN AANBOD – plekjes vrij voor traject “diversiteitsgevoelig werken”

Eind april gaat ons traject “diversiteitsgevoelig werken” van start en er zijn nog plekjes vrij!

Schrijf je NU in? [email protected]

 

Leer- en reflectietraject “Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening”Maandagen 25/4 + 9/5 + 23/5 (telkens van 9u30 tot 12u30)

Live @ Buurthuis Cortina in Antwerpen

Inschrijving: 30 euro voor het ganse traject

Het leer- en reflectietraject ‘Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening’ bestaat uit drie sessies waarbij we theoretische input combineren met het praktisch reflecteren en oefenen.Deelnemen betekent een engagement voor het traject en dus voor het geheel van de drie bijeenkomsten.

25/04: Zelfbewust aan de slagIn de eerste sessie focussen we op aandacht voor jezelf. Elke hulpverlener vertrekt vanuit een eigen referentiekader. Je kijkt door een gekleurde bril naar de realiteit. Dat is normaal. Maar ben je je daar ook bewust van? En kan je die bril ook naast je neerleggen? We dagen je in deze sessie uit om stil te staan bij je eigen vanzelfsprekendheden en bij je vertrouwde handelen. Wat is de invloed van stereotypen en vooroordelen op jouw begeleidingen en hoe kan je dit veranderen?09/05: KruispuntdenkenIn deze sessie focussen we op het kruispuntdenken en hoe je dit concept als hulpverlener in de praktijk kan brengen. Kruispuntdenken gaat over onze deelidentiteiten (zoals gender, huidskleur, etnische origine, leeftijd,…) die elkaar kruisen en ons maken tot wie we zijn. Onze deelidentiteiten zijn beladen met macht. Kruispuntdenken geeft meer inzicht in maatschappelijke machtsverhoudingen en discriminatie. We gaan interactief nadenken over onze positie als hulpverlener, de positie van de cliënten en de invloed daarvan op onze begeleidingen. Zo komen we tot een bredere blik op ieders deelidentiteiten, de invloed van macht en onderdrukking en het effect daarvan op onze hulpverlening.23/05: Verkennende gespreksvoeringElke cliënt is anders. Doeltreffende hulpverlening houdt rekening met wie jouw cliënt is zodat de kans op succesvolle hulpverlening zo groot mogelijk is. Hoe leer je jouw cliënt kennen? Door vragen te stellen. In deze sessie focussen we op verkennen en vragen stellen, aan de hand van casussen. Breng zeker eigen casussen en vragen mee, zodat we vanuit jouw concrete praktijk kunnen vertrekken.

Geplaatst op 25.03.22

Open Vormingsaanbod voorjaar 2022

We nemen een vliegende start in 2022 en presenteren jullie graag ons vormingsaanbod voor het voorjaar.

Onderaan vind je meer inhoudelijke informatie, alsook de locaties, de uren en het inschrijvingsbedrag.Let wel: Als de omstandigheden het niet toelaten live vorming te organiseren, dan laten we het aanbod doorgaan maar schakelen naar online.

Voel je het kriebelen? Schrijf je in via [email protected] en stort het inschrijvingsbedrag op BE96 0012 3978 6605 (met vermelding van jouw naam en de titel/datum van de vorming waaraan je graag deelneemt).We geven graag nog mee dat vormingen op maat van uw organisatie of dienst steeds mogelijk blijven. Contacteer ons voor meer informatie of aanvragen.Met vriendelijke groetenHet OTA-team
Leer- en reflectiemoment “Zelfbewust aan de slag”Donderdag 3 februari (10 – 12u, online, gratis)De sleutelwoorden voor een geslaagde interculturele hulpverlening zijn aandacht en dialoog. Heb aandacht voor jezelf, je cliënt, de context en de omgeving.In deze korte online sessie focussen we op aandacht voor jezelf. Elke hulpverlener vertrekt vanuit een eigen referentiekader. Je kijkt door een gekleurde bril naar de realiteit. Dat is normaal. Maar ben je je daar ook bewust van? En kan je die bril ook naast je neerleggen? We dagen je in deze sessie uit om stil te staan bij je eigen vanzelfsprekendheden en bij je vertrouwde handelen. Wat is de invloed van stereotypen en vooroordelen op jouw begeleidingen en hoe kan je dit veranderen?
“Racisme verwondt”Maandag 7 maart (9u30 – 16u, live @ Buurthuis Cortina in Antwerpen, inschrijving: 20 euro)Racisme slaat diepe wonden bij wie er mee te maken kreeg. Wie er nooit of amper mee te maken kreeg, schat de gevolgen niet altijd correct in.Racisme en de gevolgen ervan kunnen ook grote invloed hebben op een hulpverleningstraject. Aandacht hebben voor racisme en voor de impact ervan op je cliënt, zodat je er als hulpverlener rekening mee kan houden, kan grote stappen voorwaarts betekenen in het traject dat jullie samen afleggen.In deze interactieve vorming gaan we eerst in op de betekenis van racisme. Daarna focussen we op de impact die racisme heeft op kinderen, jongeren en ouders. Wat zijn de mogelijke wonden? Welke copingstrategieën kan je herkennen? En tenslotte bespreken we hoe je als hulpverlener kan omgaan met racisme. Hoe kan je ondersteuning bieden aan je cliënt? Wat is helpend en wat doe je beter niet?
Leer en reflectiemoment “Interculturele communicatie: het TOPOI-model in de praktijk”

Donderdag 24/03 (9u30 – 12u30, online, gratis inschrijving)

We lichten het TOPOI-model toe. Dit model werd ontwikkeld door Edwin Hoffman en omschreven in zijn boek ‘Interculturele gespreksvoering’. TOPOI staat voor taal, ordening, personen, organisatie en inzet. Op deze 5 gebieden kunnen cultuurverschillen en misverstanden voorkomen. Aan de hand van het TOPOI-model analyseren we casussen en bepalen we welke interventies passend zijn. Dit geeft inzichten in je eigen referentiekader en dat van de cliënt(en). Je krijgt nieuwe handvatten om aan de slag te gaan.

Leer- en reflectietraject “Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening”Maandagen 25/4 + 9/5 + 23/5 (telkens van 9u30 tot 12u30, live @ Buurthuis Cortina in Antwerpen, inschrijving: 30 euro voor het ganse traject)Het leer- en reflectietraject ‘Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening’ bestaat uit drie sessies waarbij we theoretische input combineren met het praktisch reflecteren en oefenen.Deelnemen betekent een engagement voor het traject en dus voor het geheel van de drie bijeenkomsten.

25/04: Zelfbewust aan de slagIn de eerste sessie focussen we op aandacht voor jezelf. Elke hulpverlener vertrekt vanuit een eigen referentiekader. Je kijkt door een gekleurde bril naar de realiteit. Dat is normaal. Maar ben je je daar ook bewust van? En kan je die bril ook naast je neerleggen? We dagen je in deze sessie uit om stil te staan bij je eigen vanzelfsprekendheden en bij je vertrouwde handelen. Wat is de invloed van stereotypen en vooroordelen op jouw begeleidingen en hoe kan je dit veranderen?09/05: KruispuntdenkenIn deze sessie focussen we op het kruispuntdenken en hoe je dit concept als hulpverlener in de praktijk kan brengen. Kruispuntdenken gaat over onze deelidentiteiten (zoals gender, huidskleur, etnische origine, leeftijd,…) die elkaar kruisen en ons maken tot wie we zijn. Onze deelidentiteiten zijn beladen met macht. Kruispuntdenken geeft meer inzicht in maatschappelijke machtsverhoudingen en discriminatie. We gaan interactief nadenken over onze positie als hulpverlener, de positie van de cliënten en de invloed daarvan op onze begeleidingen. Zo komen we tot een bredere blik op ieders deelidentiteiten, de invloed van macht en onderdrukking en het effect daarvan op onze hulpverlening.23/05: Verkennende gespreksvoeringElke cliënt is anders. Doeltreffende hulpverlening houdt rekening met wie jouw cliënt is zodat de kans op succesvolle hulpverlening zo groot mogelijk is. Hoe leer je jouw cliënt kennen? Door vragen te stellen. In deze sessie focussen we op verkennen en vragen stellen, aan de hand van casussen. Breng zeker eigen casussen en vragen mee, zodat we vanuit jouw concrete praktijk kunnen vertrekken.

 “Opgroeien en opvoeden in een gepolariseerde wereld”Maandag 30 mei (9u30 -16u, live @Buurthuis Cortina in Antwerpen, inschrijving: 20 euro)Polarisering is van alle tijden, het komt voor in verschillende contexten en iedereen krijgt ermee te maken. Tijdens deze vorming gaan we eerst in op de verschillende vormen van polarisatie, in welke fasen ze te onderscheiden zijn en welke strategieën er zijn om ermee om te gaan. We vertrekken hiervoor vanuit het denkkader rond polarisatie van Bart Brandsma. Daarna gaan we in op de invloed van polarisering op het welbevinden en de identiteitsontwikkeling van jongeren. Hoe kan je hiermee als hulpverlener aan de slag gaan? En hoe kan je vermijden dat polarisering je hulpverleningstraject binnensluipt?

Geplaatst op 14.01.22