OTA logo

Visie en missie

Visie

Iedere minderjarige (en zijn gezin) heeft recht op een kwalitatieve en adequate hulpverlening. De jeugdhulpverlening moet dit recht als een gelijkwaardig recht voor alle hulpvragers hard maken in organisatie, aanpak en methodiek. Uit dit gelijkwaardig recht volgt dat er voor kinderen, jongeren en hun gezinnen afkomstig uit etnisch-culturele minderheden, soms extra inspanningen moeten geleverd worden, teneinde hulpverlening op maat te kunnen bieden. Het OTA wil daartoe de nodige expertise leveren.

 

Missie

Algemeen tracht het OTA de jeugdhulpverlening te interculturaliseren dat wil zeggen de interculturele deskundigheid in de sector optimaliseren zodat de hulpverlening zo adequaat mogelijk wordt, ongeacht de etnisch-culturele afkomst van de cliënt. Zo helpen wij bruggen te leggen tussen de hulpverleners en de hulpvragers.

Deze ‘hulpverlening op maat’ trachten de OTA’s over heel Vlaanderen te concretiseren.

 

Kerntaken: ondersteuning, vorming en beleidsbeïnvloeding

De missie wordt gerealiseerd aan de hand van de 2 kerntaken van het OTA :

Het OTA biedt ondersteuning in dossiers:

  • Via een adviserend consult: advies en informatie.
  • Via een participatief consult: verkennende en herkaderende gesprekken, bemiddeling of actieve participatie in het volledige hulpverleningsproces.

Het OTA werkt aan deskundigheidsbevordering door het organiseren van vorming en coaching over ‘hulpverlening aan jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond’.

De visietekst werd in 2015 geherformuleerd en dit gebeurde gezamenlijk door de 4 Vlaamse OTA’s:  Visietekst