OTA logo

Klachtenprocedure

OTA Antwerpen staat open voor feedback. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om contact met ons op te nemen als u ontevreden zou zijn over onze dienstverlening. We gaan in dat geval graag met u in gesprek en zullen het niet nalaten een kritische blik te werpen op onze werking.

Als u om bepaalde redenen toch wil overgaan tot een schriftelijke klacht, dan mag u die richten aan de coördinator van OTA Antwerpen: Ruth Kusé, Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen of [email protected]. Vermeld in dat geval zeker uw naam, adres, contactgegevens en uiteraard een duidelijke omschrijving van de feiten. Via de link kan u in detail de procedure terugvinden die zal gevolgd worden na ontvangst van uw schriftelijke klacht: klachtenprocedure2016