OTA logo

Online vormingstraject “diversiteitsgevoelig hulpverlenen”

Dit voorjaar organiseert OTA Antwerpen een online vormingstraject, bestaande uit drie webinars (01/03, 29/03 en 26/04)  en een afrondend intervisiemoment (17/05).

Deelnemen betekent een engagement voor het traject en dus voor het geheel van de vier online bijeenkomsten. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro.

Hieronder is alle inhoudelijke informatie terug te vinden. Bijkomende vragen, ook van praktische aard, zijn welkom via [email protected]. Om in te schrijven kan hetzelfde mailadres gebruikt worden.


Online vormingstraject “diversiteitsgevoelig hulpverlenen”

Onze samenleving is superdivers.

Hoe kan je in die realiteit kwaliteitsvolle hulpverlening op maat bieden aan àlle kinderen, àlle jongeren, àlle gezinnen?


WEBINAR 1 – De basis: aandacht en dialoog

01/03/2021 (13u-16u)

De sleutelwoorden voor diversiteitsgevoelige hulpverlening zijn aandacht en dialoog. Met aandacht voor jezelf, je cliënt en de omgeving ga je op zoek naar verbinding. Dat betekent ook: vertragen en tijd maken voor échte ontmoeting.

We tonen de waarde van nieuwsgierig maar met voldoende respect verkennend in gesprek te gaan. Nieuwsgierigheid tonen betekent ook dat je moet doorvragen om betekenissen achter bepaalde woorden te achterhalen.

Maar hoe pak je dat aan? Wat zijn de concrete aandachtspunten? Welke denkkaders kunnen je ondersteunen?

Met deze basisvorming kan je zo aan de slag.

WEBINAR 2 – Identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots

29/03/2021 (13u-16u)

In deze webinar focussen we op de identiteitsbeleving van jongeren met migratieroots. Deze jongeren zijn doorgaans sterk verbonden met de dominante cultuur van de samenleving waarin ze opgroeien, maar ook met de cultuur van origine. Ze proberen beiden een plaats te geven en een combinatie te maken, wat een hele uitdaging kan zijn.

Heb je als hulpverlener oog voor de stress die dit veroorzaakt? Hoe kan je erkenning geven voor de inspanningen die geleverd worden, voor de compromissen die een jongere sluit, voor het verlies dat bepaalde keuzes mogelijks met zich mee brengt? En wat is de impact van racisme-ervaringen op dit alles?

Kom er meer over te weten in deze drie uur durende online sessie.

WEBINAR 3 – De impact van migratie en verlies

26/04/2021 (13u-16u)

Wie ooit migreerde kent de impact die dit met zich meebrengt. Voor wie nooit migreerde is die impact vaak moeilijk in te schatten. Deze webinar focust op hulpverlening aan cliënten met een achtergrond van (gedwongen) migratie. Migratiegebonden factoren spelen immers vaak een belangrijke rol in het welbevinden van een kind of jongere, in de gezinsdynamiek,… De impact van migratie is vaak ook niet alleen voor de generatie waarin de migratie plaatsvindt ingrijpend. Het blijft nazinderen, over generaties heen.

Hoe krijg je als hulpverlener zicht op de migratie en de migratiepijn van je cliënt? Hoe breng je het binnen in je gesprekken en in je hulpverlening? Welke impact heeft het op jou en op de relatie met je cliënt?

Leer via deze sessie de impact van migratie en verlies goed inschatten zodat je hulpverleningstraject daar rekening mee houdt.

INTERVISIEMOMENT 

17/05/2021 (13u-16u)