OTA logo

Open OTA-aanbod voor medewerkers 1G1P

In het najaar organiseren de vier OTA ’s samen een open aanbod voor alle medewerkers van de samenwerkingsverbanden één gezin – één plan.
Het aanbod bestaat uit thematische casustafels waarbij we tussen theorie en praktijk rond vier thema ’s aan de slag gaan met de deelnemers.
Er staan 8 casustafels geprogrammeerd :
  • Migratie en verlieservaringen – een verhaal van onmacht en veerkracht (19/10 en 9/12)
  • Opgroeien in een gepolariseerde wereld – identiteitsontwikkeling op scherp (23/9 en 9/11)
  • Gezinshereniging (20/10 en 25/11)
  • Racisme verwondt (30/9 en 2/12)
Enkelen vinden live plaats (in Antwerpen of Brussel), anderen online. We starten steeds om 10u en ronden af om 15u.
Op het inschrijvingsformulier (link hieronder) kan je terugvinden of het om een live/online aanbod gaat.
Het minimum aantal deelnemers om een casustafel te laten doorgaan is 8. Het maximum om interactief te kunnen werken is 16.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk:
Het is mogelijk om in te schrijven voor meerdere casustafels. We moedigen dat graag aan.
Let wel op: Er zijn inhoudelijk 4 verschillende casustafels. Bij de tafels met dezelfde titel gaat het niet om een deel 1 en een deel 2.
Omdat we inzetten op onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, vertrekken we bij voorkeur vanuit praktijkcasussen van de deelnemers.

Voorafgaand aan een casustafel zal aan de deelnemers gevraagd worden casussen in te brengen.

Voor meer info over de inhoud of met praktische vragen kan u terecht bij [email protected]