OTA logo

OTA Antwerpen zoekt een intercultureel bemiddelaar/coach

OTA Antwerpen zoekt een intercultureel bemiddelaar/coach

-een m/v boordevol talent-

Het Ondersteuningsteam Allochtonen Antwerpen (OTA Antwerpen) is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De vzw werkt aan de optimalisering van de hulp- en dienstverlening aan minderjarigen met een migratieachtergrond. De interculturele bemiddelaars van het OTA ondersteunen hulpverleners in de integrale jeugdhulp door middel van advisering, coaching, bemiddeling en deskundigheidsbevordering. Meer info vind je op www.ondersteuningsteam.be.

Als intercultureel bemiddelaar maak je deel uit van een polyvalent team bemiddelaars dat ingezet wordt binnen de Integrale Jeugdhulp. Je bent een bruggenbouwer tussen jongeren, hun context en hulpverleners. Je doet dat door het hulpverleningstraject te ondersteunen met aandacht voor het cultuursensitieve perspectief en voor efficiënte communicatie.

 

Hoe ziet het takenpakket van een bemiddelaar/coach eruit?

 • Hulpverleners ondersteunen en adviseren over migratiegebonden, interculturele of levensbeschouwelijke invloeden op een gezinssituatie (zowel in individuele casussen alsook casusbesprekingen op teamniveau)
 • Verkennende gesprekken en herkaderende gesprekken voeren
 • Betekenisbemiddelen
 • Conflictbemiddelen
 • Opgenomen aanmeldingen administratief opvolgen
 • Deelnemen aan teamoverleg
 • OTA vertegenwoordigen in extern overleg
 • Expertise opbouwen rond thema ’s verbonden aan opvoeden in een migratiecontext, superdiversiteit en cultuursensitieve zorg en hierrond mee een vormingsaanbod ontwikkelen

Over welke kennis, vaardigheden en houding beschikt een bemiddelaar?

Een bemiddelaar van OTA neemt een complex pakket aan taken op. Deze taken vergen kennis, vaardigheden en een houding die vanzelfsprekend niet altijd allemaal aanwezig zijn bij de aanwerving. De functie is zeer specifiek en relevante ervaring voor deze job is niet evident. Een bemiddelaar zal sowieso doorheen zijn/haar werk groeien in deskundigheid. Hieronder doen we toch een poging om op te sommen over welke kennis, vaardigheden en houding een OTA-bemiddelaar bij voorkeur beschikt.

Kennis

 • Goede kennis van het Nederlands (mondeling + schriftelijk
 • Uitgebreide talenkennis is een pluspunt
 • Kennis van de Sociale Kaart van de provincie Antwerpen
 • Relevante ervaring in de (jeugd)hulpverlening
 • Je bent je bewust van en je hebt kennis over verschillende referentiekaders om de wereld te begrijpen

 

Houding en vaardigheden

 • Stevige bagage gesprekstechnieken in kader van bemiddeling en conflicthantering
 • Zich meerzijdig partijdig kunnen opstellen
 • Goed observatievermogen (verbaal én non-verbaal)
 • Moeilijke onderwerpen bespreekbaar durven maken, ook taboe-thema ‘s
 • Respectvol en diplomatisch in de omgang
 • Laagdrempelig werken, vlot toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen
 • Probleemoplossend en creatief kunnen denken
 • Zich kunnen inleven in de leefwereld van hulpvragers
 • Oog voor recht op privacy en deontologie
 • Flexibel in het opnemen van taken
 • Zelfstandig werk kunnen plannen
 • In team kunnen werken
 • In staat tot zelf-reflectie: het eigen handelen in vraag stellen en bijsturen

Wat is ook nog belangrijk om te weten?

 • Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting of je kan relevante ervaring voorleggen
 • Je Nederlands is goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kennis van andere talen is absoluut een troef!
 • Je bent bereid tot occasioneel avondwerk
 • Je bent bereid tot veelvuldige verplaatsingen binnen de provincie Antwerpen (en uitzonderlijk daarbuiten)
 • Je bent bereid vorming en bijscholing te volgen

Wat bieden wij?

 • Een halftijds contract (19u/week) van onbepaalde duur
 • Een verloning volgens de loonbarema’s binnen PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt verrekend
 • Indiensttreding vanaf 01/04/2017
 • Standplaats: OTA Antwerpen, Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen
 • Vergoeding woon-werkverkeer of een fietsvergoeding,
 • Extralegale voordelen onder de vorm van maaltijdcheques
 • Een divers samengesteld team dat je met open armen ontvangt

Solliciteren gebeurt schriftelijk (motivatiebrief + CV) ter attentie van Ruth Kusé via [email protected] en dit ten laatste op 26 februari 2017. Sollicitatiegesprekken volgen begin maart.