OTA logo

Resultaten bevraging taaloverbrugging

In een samenleving waarin diversiteit een vanzelfsprekendheid is, is meertaligheid dat ook. Voor hulpverleners betekent dit in de praktijk vaak een grote uitdaging. Als er geen gemeenschappelijke taal is vraagt het bijkomende inspanningen om kwalitatieve hulp op maat te kunnen bieden.

Deze zomer organiseerden de OTA ’s in samenwerking met de koepelorganisaties Jo-In, SOM en het Vlaams Welzijnsverbond een bevraging rond de impact van taalbarri√®res op hulp- en dienstverlening in de Integrale Jeugdhulp. Maar liefst 426 respondenten vulden de bevraging in! We koppelen de resultaten graag beknopt aan u terug in de vorm van een infographic

Infographic tolkenproblematiek in jeugdhulp-1(1) (1)