OTA logo

Taaloverbrugging in de (jeugd)hulpverlening

Sinds 1 januari 2020 zijn de kosten verbonden aan sociaal tolken (telefonisch en ter plaatse) toegenomen en is de financiële ondersteuning door de overheid stopgezet . De budgettaire impact hiervan op de hulp- en zorgverlening is zeer groot. Het zorgt ervoor dat hulpverleners en voorzieningen op zoek moeten naar alternatieven. Vaak hebben die een negatieve invloed op de toegankelijkheid en de kwaliteit van het aanbod.

Op basis van vaststellingen in de praktijk werd een bevraging gelanceerd over de impact van taalbarrières op de hulp- en zorgverlening. In eerste instantie werd het thema aangekaart door de OTA’s, maar uiteindelijk gaat het om een gedeelde bezorgdheid. Kwaliteit van zorg belangt elke organisatie aan. De online bevraging werd daarom verspreid in overleg en in samenwerking met de jeugdhulpkoepels (Vlaams Welzijnsverbond, SOM vzw, Jongerenbegeleiding- Informant), Zorgnet-Icuro en Vrij CLB Netwerk.

De bevraging bij organisaties in de integrale jeugdhulpverlening leverde naast verschillende inzichten ook enkele concrete aanbevelingen op:

Koepels in welzijn, gezondheid en CLB willen een toegankelijk aanbod sociale tolken! (agorawebzine.be)