OTA logo

Vanaf 18/05 opnieuw face-to-face ontmoetingen mogelijk

Voor de heropstart van veilige face-to-face ontmoetingen met hulpverleners en kinderen/jongeren/ouders volgt OTA de richtlijnen vanuit het Agentschap Opgroeien. Deze richtlijnen worden voortdurend geëvalueerd, dus bijsturing is mogelijk. OTA engageert zich om snel en duidelijk te communiceren over eventuele wijzigingen.

Helpdesk

Vanaf 18/05/2020 vallen we terug op onze reguliere permanentiemomenten: maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30. Alle ondersteuningsvragen zijn tijdens deze permanentiemomenten welkom via 03 663 13 63 of [email protected]

Alle medewerkers zijn ook rechtstreeks te bereiken: [email protected][email protected] –  [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

Individuele ondersteuningstrajecten

We blijven alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, beeldbellen) inzetten waar mogelijk. Indien deze onvoldoende antwoord kunnen bieden in het ondersteuningstraject, dan kan vanaf 18/05/2020 weer een face-to-face ontmoeting vastgelegd worden.

OTA formuleert op basis van de richtlijnen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn een kader waarin deze face-to-face ontmoetingen op een veilige manier kunnen verlopen:

  • Het gesprek vindt bij voorkeur plaats op de dienst of in de voorziening, op een plek waar de voorschriften rond afstand en handhygiëne kunnen gerespecteerd worden: ruimte kan goed verlucht worden, afstand van anderhalve meter tussen de gesprekspartners is mogelijk, gesprekstafel en deurklinken werden gereinigd.
  • Gesprekken in openlucht (wandeling, stoepbezoek, voordeurgesprek) zijn bespreekbaar, mits ieders privacy kan gegarandeerd worden.
  • Huisbezoeken kunnen voorlopig enkel bij uitzondering. De aanvraag gebeurt bij de coördinator van OTA, via de hulpverlener of via de OTA-ondersteuner. Bij huisbezoeken is (bovenop de richtlijnen van afstand en handhygiëne) het dragen van mondmaskers verplicht voor alle volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
  • De OTA-ondersteuner voorziet in beschermingsmateriaal (mondmasker, handgel) voor zichzelf.
  • Bij (vermoeden van) coronabesmetting van één van de deelnemers aan het gesprek, kan het gesprek uiteraard niet doorgaan.

Teamcoachings en vorming

Teamcoachings en vormingen op maat die voor de zomer ingepland stonden, kunnen in overleg met de aanvrager aangepast worden naar een digitaal aanbod òf verplaatst worden naar een latere datum.

Alle geprogrammeerde vorming in open aanbod wordt sowieso verplaatst naar het najaar. De reeds ingeschreven deelnemers worden op de hoogte gebracht.