OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

Herhaling open vormingsaanbod “Kwetsbare jongeren en radicalisering – een complex verhaal”

Op donderdag 28 september organiseren wij nogmaals de vormingsdag “Kwetsbare jongeren en radicalisering – een complex verhaal” voor hulpverleners binnen de Integrale Jeugdhulp.

De vormingsdag gaat door in zaal Plantyn van het Anna Bijnsgebouw in Antwerpen. We starten om 9u30 en ronden af om 16u.

Deelname is gratis. Maximum aantal deelnemers is 16.

Wie meer info wenst, praktisch of inhoudelijk, of wie meteen wil inschrijven:

[email protected]

[email protected]

OF 03 663 13 63 (algemeen nummer OTA Antwerpen)

Geplaatst op 12.06.17

Project ‘steunfiguren voor minderjarige vluchtelingen’

Er is binnen ons project ‘Steunfiguren voor minderjarige vluchtelingen’ nog ruimte om enkele jongeren te matchen aan één van onze vrijwillige steunfiguren.
Kandidaten?
Mail naar [email protected]
Of bel 03 663 13 63 (algemeen nummer)

 

Geplaatst op 05.05.17

Excuses voor moeilijke bereikbaarheid

De voorbije maanden was OTA Antwerpen niet altijd vlot bereikbaar tijdens de telefoonpermanenties. Hoewel deze moeilijke bereikbaarheid veroorzaakt werd door technische problemen die ons petje ver te boven gingen, lijken excuses hier toch wel op zijn plaats. Omdat we blijkbaar ook niet op korte termijn konden geholpen worden door onze operator heeft de situatie bovendien ook veel langer geduurd dan dat we zelf gehoopt hadden. Onze oprechte excuses!

De situatie werd op woensdag 15 maart rechtgezet, dus in principe zou het vanaf nu heel wat vlekkelozer moeten verlopen. Kom maar op met die telefoontjes!

Geplaatst op 22.03.17

Kwetsbare jongeren & radicalisering – een complex verhaal

Eind april organiseert OTA Antwerpen twee keer de vormingsdag “Kwetsbare jongeren en radicalisering – een complex verhaal” voor hulpverleners uit de Integrale Jeugdhulp.
Per vormingsdag kunnen 16 deelnemers inschrijven.

Wanneer? Op woensdag 26/4 en op donderdag 27/4, telkens van 9u30 tot 16u.
Waar? Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, Antwerpen, lokaal 02.18 (Plantyn)

Meer info? Inschrijven? [email protected] OF 03 663 13 63

Geplaatst op 28.02.17

OTA Antwerpen zoekt een intercultureel bemiddelaar/coach

OTA Antwerpen zoekt een intercultureel bemiddelaar/coach

-een m/v boordevol talent-

Het Ondersteuningsteam Allochtonen Antwerpen (OTA Antwerpen) is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De vzw werkt aan de optimalisering van de hulp- en dienstverlening aan minderjarigen met een migratieachtergrond. De interculturele bemiddelaars van het OTA ondersteunen hulpverleners in de integrale jeugdhulp door middel van advisering, coaching, bemiddeling en deskundigheidsbevordering. Meer info vind je op www.ondersteuningsteam.be.

Als intercultureel bemiddelaar maak je deel uit van een polyvalent team bemiddelaars dat ingezet wordt binnen de Integrale Jeugdhulp. Je bent een bruggenbouwer tussen jongeren, hun context en hulpverleners. Je doet dat door het hulpverleningstraject te ondersteunen met aandacht voor het cultuursensitieve perspectief en voor efficiënte communicatie.

 

Hoe ziet het takenpakket van een bemiddelaar/coach eruit?

 • Hulpverleners ondersteunen en adviseren over migratiegebonden, interculturele of levensbeschouwelijke invloeden op een gezinssituatie (zowel in individuele casussen alsook casusbesprekingen op teamniveau)
 • Verkennende gesprekken en herkaderende gesprekken voeren
 • Betekenisbemiddelen
 • Conflictbemiddelen
 • Opgenomen aanmeldingen administratief opvolgen
 • Deelnemen aan teamoverleg
 • OTA vertegenwoordigen in extern overleg
 • Expertise opbouwen rond thema ’s verbonden aan opvoeden in een migratiecontext, superdiversiteit en cultuursensitieve zorg en hierrond mee een vormingsaanbod ontwikkelen

Over welke kennis, vaardigheden en houding beschikt een bemiddelaar?

Een bemiddelaar van OTA neemt een complex pakket aan taken op. Deze taken vergen kennis, vaardigheden en een houding die vanzelfsprekend niet altijd allemaal aanwezig zijn bij de aanwerving. De functie is zeer specifiek en relevante ervaring voor deze job is niet evident. Een bemiddelaar zal sowieso doorheen zijn/haar werk groeien in deskundigheid. Hieronder doen we toch een poging om op te sommen over welke kennis, vaardigheden en houding een OTA-bemiddelaar bij voorkeur beschikt.

Kennis

 • Goede kennis van het Nederlands (mondeling + schriftelijk
 • Uitgebreide talenkennis is een pluspunt
 • Kennis van de Sociale Kaart van de provincie Antwerpen
 • Relevante ervaring in de (jeugd)hulpverlening
 • Je bent je bewust van en je hebt kennis over verschillende referentiekaders om de wereld te begrijpen

 

Houding en vaardigheden

 • Stevige bagage gesprekstechnieken in kader van bemiddeling en conflicthantering
 • Zich meerzijdig partijdig kunnen opstellen
 • Goed observatievermogen (verbaal én non-verbaal)
 • Moeilijke onderwerpen bespreekbaar durven maken, ook taboe-thema ‘s
 • Respectvol en diplomatisch in de omgang
 • Laagdrempelig werken, vlot toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen
 • Probleemoplossend en creatief kunnen denken
 • Zich kunnen inleven in de leefwereld van hulpvragers
 • Oog voor recht op privacy en deontologie
 • Flexibel in het opnemen van taken
 • Zelfstandig werk kunnen plannen
 • In team kunnen werken
 • In staat tot zelf-reflectie: het eigen handelen in vraag stellen en bijsturen

Wat is ook nog belangrijk om te weten?

 • Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting of je kan relevante ervaring voorleggen
 • Je Nederlands is goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kennis van andere talen is absoluut een troef!
 • Je bent bereid tot occasioneel avondwerk
 • Je bent bereid tot veelvuldige verplaatsingen binnen de provincie Antwerpen (en uitzonderlijk daarbuiten)
 • Je bent bereid vorming en bijscholing te volgen

Wat bieden wij?

 • Een halftijds contract (19u/week) van onbepaalde duur
 • Een verloning volgens de loonbarema’s binnen PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt verrekend
 • Indiensttreding vanaf 01/04/2017
 • Standplaats: OTA Antwerpen, Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen
 • Vergoeding woon-werkverkeer of een fietsvergoeding,
 • Extralegale voordelen onder de vorm van maaltijdcheques
 • Een divers samengesteld team dat je met open armen ontvangt

Solliciteren gebeurt schriftelijk (motivatiebrief + CV) ter attentie van Ruth Kusé via [email protected] en dit ten laatste op 26 februari 2017. Sollicitatiegesprekken volgen begin maart.

Geplaatst op 02.02.17

GEZOCHT: Vrijwillige steunfiguren voor minderjarige vluchtelingen!

In het kader van ons engagement voor minderjarige vluchtelingen dit jaar, blaast OTA Antwerpen ook haar steunfigurenproject weer nieuw leven in.

We gaan op zoek naar vrijwillige steunfiguren die we matchen aan een minderjarige vluchteling (en zijn/haar gezin, eventueel). Op die manier hopen we deze jongeren een handje te helpen bij de uitbouw van een netwerk rond zich.

Wat zijn de voorwaarden waaraan een vrijwilliger moet voldoen?

Meerderjarige zijn

Een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen

De intentie hebben om je voor langere tijd te engageren

Wat extra talen spreken is een troef

OTA Antwerpen zorgt voor een goede match tussen steunfiguur en jongere, begeleidt de eerste ontmoeting tussen beiden en volgt de verdere ontmoetingen op afstand op. De medewerkers van OTA staan ter beschikking van de vrijwilligers met informatie en advies, waar nodig. Wij sluiten voor onze vrijwilligers een vrijwilligersverzekering af. Maandelijks wordt een minimale vergoeding voorzien voor één of meerdere activiteiten met de jongere.

Interesse gewekt? Vraag vrijblijvend meer info of stel je meteen enthousiast kandidaat: [email protected], [email protected] of 03 663 13 63.

Geplaatst op 31.01.17