OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

GEZOCHT: Vrijwillige steunfiguren voor minderjarige vluchtelingen!

In het kader van ons engagement voor minderjarige vluchtelingen dit jaar, blaast OTA Antwerpen ook haar steunfigurenproject weer nieuw leven in.

We gaan op zoek naar vrijwillige steunfiguren die we matchen aan een minderjarige vluchteling (en zijn/haar gezin, eventueel). Op die manier hopen we deze jongeren een handje te helpen bij de uitbouw van een netwerk rond zich.

Wat zijn de voorwaarden waaraan een vrijwilliger moet voldoen?

Meerderjarige zijn

Een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen

De intentie hebben om je voor langere tijd te engageren

Wat extra talen spreken is een troef

OTA Antwerpen zorgt voor een goede match tussen steunfiguur en jongere, begeleidt de eerste ontmoeting tussen beiden en volgt de verdere ontmoetingen op afstand op. De medewerkers van OTA staan ter beschikking van de vrijwilligers met informatie en advies, waar nodig. Wij sluiten voor onze vrijwilligers een vrijwilligersverzekering af. Maandelijks wordt een minimale vergoeding voorzien voor één of meerdere activiteiten met de jongere.

Interesse gewekt? Vraag vrijblijvend meer info of stel je meteen enthousiast kandidaat: [email protected], [email protected] of 03 663 13 63.

Geplaatst op 31.01.17

Tevredenheidsmeting

Deed u het voorbije jaar beroep op ons? Wij horen graag uw feedback!

Op onze Facebook-pagina vindt u een link naar de enquête. Het invullen neemt slechts enkele minuten in beslag.

Hartelijk dank!

Geplaatst op 25.11.16

Diversiteit in de jeugdhulp

Vanmorgen verscheen op sociaal.net een artikel van OTA Antwerpen:

Jongeren over de ideale hulpverlener

Geplaatst op 08.11.16

GEZOCHT: Jongvolwassenen met een persoonlijke ervaring in de jeugdhulp én een andere culturele achtergrond

OTA Antwerpen schrijft een artikel over culturele diversiteit in de jeugdhulp, het jaarthema van Steunpunt Jeugdhulp. We willen voor dit artikel graag vertrekken vanuit het verhaal van jongeren zelf en zijn dus op zoek naar jongvolwassenen die een andere culturele achtergrond hebben en een ervaring hadden met jeugdhulp. De bedoeling is enkele interviews af te nemen en deze interviews als uitgangspunt te nemen voor het artikel.

Was er tijdens je traject aandacht voor je culturele achtergrond? Werden er vragen gesteld over het migratieverhaal van jou en/of je familie? Werden er bij gesprekken tolken of interculturele bemiddelaars ingezet? Had je ooit een hulpverlener/begeleider met dezelfde culturele achtergrond als jij? Maakte dat het makkelijker? Of net niet? Wat zijn je ervaringen met culturele mix in een leefgroep? He werd daar door de begeleiders op ingespeeld? Was er ruimte voor de beleving van je geloof? Welke tips zou jij graag aan hulpverleners/begeleiders geven als het gaat over omgaan met diversiteit?

Deze en andere vragen zullen aan bod komen in een interview dat pakweg 1u in beslag neemt. Het gesprek kan plaatsvinden op een locatie die we samen afspreken. In het uiteindelijke artikel zullen geen namen of andere privégegevens van de jongeren vermeld worden. Het artikel zal verschijnen op kennisplein.be en sociaal.net

Wie graag zijn/haar stem laat horen over dit thema of wie kan toeleiden naar interessante sprekers, neem snel contact met ons op! De interviews vinden bij voorkeur plaats in de periode 8 – 24 augustus. Mail naar [email protected] OF bel/sms naar 0492 72 46 37.

Wij hopen stiekem op massale reactie!

12801167_1697996530481692_5824509747687385619_n

Geplaatst op 19.07.16

OTA Antwerpen vanaf 11 juli in zomer-modus

Vanaf 11/07/2016 is er enkel op dinsdag- en donderdagvoormiddag telefonische permanentie, telkens van 9u30 tot 12u30.

Ook mails via [email protected] of via het contactformulier op deze website worden steeds op dinsdag- en donderdagvoormiddag bekeken en opgevolgd.

Opgelet: Donderdag 21 juli zijn we niet bereikbaar!

 

Geplaatst op 01.07.16

SAVE THE DATE – donderdag 13/10/2016 stakeholdersoverleg OTA Antwerpen

Geplaatst op 24.06.16