OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

Open aanbod voor hulpverleners binnen de samenwerkingsverbanden 1G1P

Dit voorjaar organiseren de vier OTA ’s opnieuw samen een open aanbod voor alle medewerkers van de samenwerkingsverbanden één gezin – één plan.
Het aanbod bestaat uit casustafels waarbij we tussen theorie en praktijk aan de slag gaan met de deelnemers.
Er staan 4 casustafels geprogrammeerd. In twee daarvan zullen we de aangereikte casussen ruim benaderen vanuit het diversiteitsgevoelig hulpverlenen (17/2 en 21/4). In de andere twee werken we specifieker rond een thema, met name een keer rond gezinshereniging (24/3) en een keer rond migratie & verlies (19/5).
Alle casustafels gaan online door. We starten steeds om 10u en ronden af om 15u.
Het minimum aantal deelnemers om een casustafel te laten doorgaan is 8. Het maximum om interactief te kunnen werken is 16.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Stuur een mailtje naar [email protected] en vermeld jouw naam, functie, organisatie én de casustafel waaraan je wenst deel te nemen.
Het is zeker mogelijk om in te schrijven voor meerdere casustafels. We moedigen dat graag aan.
Omdat we inzetten op onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, vertrekken we vanuit praktijkcasussen van de deelnemers.

Voorafgaand aan een casustafel zal aan de deelnemers dus gevraagd worden om casussen in te brengen.

We hopen jullie massaal -weliswaar online- te mogen ontmoeten binnenkort! 🙂

Geplaatst op 11.01.22

Sluiting OTA Antwerpen van 24/12 tot en met 09/01/2022

Het team van OTA Antwerpen duwt even de pauzeknop in. De komende twee weken organiseren we geen telefoonpermanentie en nemen we geen ondersteuningsopdrachten op.

Vanaf maandag 10 januari  zijn we d’r weer! Fris en vrolijk en met de spreekwoordelijke batterijtjes opgeladen.

Tot snel!

Geplaatst op 24.12.21

Geen stages in 2022

Er komen momenteel heel wat stage-aanvragen binnen voor 2022, maar wij hebben helaas geen stageplaatsen in de aanbieding.

Zodra er intern andere, nieuwe richtlijnen zouden zijn, communiceren wij daar zo snel mogelijk over.

Geplaatst op 30.11.21

Leer- en reflectiemoment “Zelfbewust aan de slag” (15/11 en 15/12)

De sleutelwoorden voor een geslaagde interculturele hulpverlening zijn aandacht en dialoog. Heb aandacht voor jezelf, je cliënt, de context en de omgeving. En ga het gesprek aan.

In dit leer-en reflectiemoment “Zelfbewust aan de slag” focussen we op aandacht voor jezelf.

Elke hulpverlener vertrekt vanuit zijn of haar eigen referentiekader. Je kijkt door een gekleurde bril naar de realiteit. Dat is normaal. Maar ben je je daar ook bewust van? En kan je die bril ook naast je neerleggen? We dagen je uit uit om stil te staan bij je eigen vanzelfsprekendheden en bij je vertrouwde handelen. Wat is de invloed van stereotypen en vooroordelen op jouw begeleidingen en hoe kan je dit veranderen?

Wie durft deze uitdaging aan? Inschrijven via [email protected]

Praktisch: We organiseren het leer-en reflectiemoment “Zelfbewust aan de slag” twee keer. Op maandagvoormiddag 15 november en op op woensdagvoormiddag 15 december, telkens van 10 tot 12u, live (in Antwerpen, exacte locatie wordt later meegedeeld). Het aanbod richt zich naar hulpverleners in de Integrale Jeugdhulp. We werken in kleine groepen.

Geplaatst op 15.10.21

Open OTA aanbod voor 1G1P: thematische casustafels

In het najaar organiseren de vier OTA ’s samen een open aanbod voor alle medewerkers van de samenwerkingsverbanden één gezin – één plan.
Het aanbod bestaat uit thematische casustafels waarbij we tussen theorie en praktijk rond vier thema ’s aan de slag gaan met de deelnemers.
Enkele casustafels zijn reeds achter de rug, anderen staan op korte termijn gepland en zijn volzet. Maar inschrijven is nog mogelijk voor de volgende drie casustafels:
9/11 – “Opgroeien in een gepolariseerde wereld” (online! opgelet: oorspronkelijk aangekondigd als live aanbod)
25/11 – “Gezinshereniging” (online)
2/12 – “Racisme verwondt” (live, in Antwerpen)
We starten steeds om 10u en ronden af om 15u.
Bijkomende info van praktische of inhoudelijke aard, is te verkrijgen bij [email protected]
Inschrijven is gratis maar noodzakelijk: Registratie voor evenement – Google Formulieren

Geplaatst op 11.10.21

Vrijdag 8 oktober uitzonderlijk GEEN permanentie

Morgen (vrijdag 8 oktober) is er uitzonderlijk geen permanentie.

Maandag zitten we wel weer gewoon voor u paraat bij de telefoon. Alle vragen zijn welkom (tussen 9u30 ene 12u30) op het nummer 03 663 13 63.

 

 

Geplaatst op 07.10.21