OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

bereikbaarheid augustus 2022

Wegens verhuisplannen die plots veel sneller werkelijkheid worden dan voorzien, zijn we genoodzaakt creatief te zijn met onze permanentieregeling in de maand augustus.

De eerste week van augustus (van 1 tot en met 5 augustus) zetten we de gewone permanentieregeling à la zomer verder: Er zit een OTA-medewerker paraat bij de telefoon op dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30 en op het gebruikelijke nummer 03 663 13 63.

De twee daaropvolgende weken (van 8 tot en met 19 augustus) zijn we niet bereikbaar op ons vaste nummer en kunnen we jullie ondersteuningsvragen dus niet op die manier ontvangen. U kan in deze periode best een mailtje sturen naar [email protected] met een korte schets van uw vraag én uw gegevens. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact!

Rechtstreeks bellen/mailen naar een specifieke medewerker kan in deze twee weken natuurlijk ook, maar uiteraard wordt er hier en daar verlof opgenomen.

Op dinsdag 23 augustus en op donderdag 25 augustus zal er GEEN PERMANENTIE zijn. Ook onze bereikbaarheid in het algemeen zal die week beperkt zijn, wegens verhuis.

Over onze bereikbaarheid nà 25 augustus communiceren we zo snel mogelijk.

Onze excuses voor het moeten doorbreken van de normale permanentieregeling à la zomer. We doen ons best om jullie zo vlot mogelijk te blijven bedienen. Bedankt voor het begrip!

Geplaatst op 29.07.22

Open Vormingsaanbod najaar 2022

Wij brengen graag ons open vormingsaanbod voor het najaar nog eens herinnering:

 

🟡 29/09: Leer – en reflectiemoment “Interculturele communicatie: het TOPOI-model in de praktijk” (online – gratis) VOLZET
 
🟠 03/10: “Diversiteitsgevoelig hulpverlenen” (Buurthuis Cortina, Antwerpen)
🔴 27/10: “Kiezen is verliezen. Over identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots” (De Warande, Turnhout)
🟣 28/11: “Opgroeien en opvoeden in een gepolariseerde wereld” (Buurthuis Cortina, Antwerpen)
🔵 08/12: “Werken met anderstalige cliënten in de jeugdhulpverlening” – Een vorming rond taal door OTA en Atlas Team taal – (’t Werkhuys, Antwerpen)

Het inschrijvingsbedrag voor een vormingsdag bedraagt 20 euro pp – te storten op BE96 0012 3978 6605.

Inschrijven via open vormingsaanbod najaar 22 – Google Formulieren 

Of stuur een mailtje naar [email protected]

 

Geplaatst op 19.07.22

Taaloverbrugging in de (jeugd)hulpverlening

Sinds 1 januari 2020 zijn de kosten verbonden aan sociaal tolken (telefonisch en ter plaatse) toegenomen en is de financiële ondersteuning door de overheid stopgezet . De budgettaire impact hiervan op de hulp- en zorgverlening is zeer groot. Het zorgt ervoor dat hulpverleners en voorzieningen op zoek moeten naar alternatieven. Vaak hebben die een negatieve invloed op de toegankelijkheid en de kwaliteit van het aanbod.

Op basis van vaststellingen in de praktijk werd een bevraging gelanceerd over de impact van taalbarrières op de hulp- en zorgverlening. In eerste instantie werd het thema aangekaart door de OTA’s, maar uiteindelijk gaat het om een gedeelde bezorgdheid. Kwaliteit van zorg belangt elke organisatie aan. De online bevraging werd daarom verspreid in overleg en in samenwerking met de jeugdhulpkoepels (Vlaams Welzijnsverbond, SOM vzw, Jongerenbegeleiding- Informant), Zorgnet-Icuro en Vrij CLB Netwerk.

De bevraging bij organisaties in de integrale jeugdhulpverlening leverde naast verschillende inzichten ook enkele concrete aanbevelingen op:

Koepels in welzijn, gezondheid en CLB willen een toegankelijk aanbod sociale tolken! (agorawebzine.be)

 

Geplaatst op 30.06.22

open vormingsaanbod najaar 2022

Er staan alvast vier vormingsmomenten in open aanbod geprogrammeerd dit najaar:

  • 29/09 Leer- en reflectiemoment “TOPOI in de praktijk” (online – gratis)
  • 03/10 Vorming “Diversiteitsgevoelig hulpverlenen” (Buurthuis Cortina in Antwerpen – 20 euro)
  • 27/10 Vorming “Kiezen is verliezen – over identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots” (De Warande in Turnhout – 20 euro)
  • 28/11 Vorming “Opgroeien en opvoeden in een gepolariseerde wereld” (Buurthuis Cortina in Antwerpen – 20 euro)

Vragen van praktische of inhoudelijke aard kunnen gesteld worden aan [email protected]

Inschrijven kan via onderstaande link:

open vormingsaanbod najaar 22 – Google Formulieren

Geplaatst op 18.05.22

“GEZOCHT: identiteiten” – inspiratiedag over identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots (14/06)

De complexiteit van identiteit wordt vaak uit het oog verloren wanneer men over maatschappelijk kwetsbare groepen spreekt. In het geval van jongeren met migratieroots is dat niet anders.
Als professional is het belangrijk de meerlagigheid van identiteit ten volle te erkennen en jongeren constructief te ondersteunen in het verkennen van hun verschillende deelidentiteiten. Met bovendien aandacht voor de verschillende dimensies die op identiteitsontwikkeling inspelen, want ook maatschappelijke mechanismen doen hun werk: jongeren groeien op in een steeds meer gepolariseerde wereld én ze worden geconfronteerd met racisme.
We brengen op deze OTA-inspiratiedag meervoudige identiteiten aan bod en het kruispuntdenken als kader. We staan stil bij het verlangen naar ‘belonging’. We benoemen de dynamieken in de samenleving en de verwondende impact van racisme.
We doen dat samen met boeiende sprekers en vertellers:
Birsen Taspinar (klinisch psycholoog en systeemtherapeut)
Fatma Arikoglu (Ella vzw)
Nassira LLouh, …
En we laten jongeren ook zelf hun zegje doen!
Aansluitend aan het inhoudelijke luik (9u30 – 13u)  is er een netwerkmoment (13u – 15u) met Libanees lunchbuffet.
En er is live muziek: Elegast -Dorp in ’t Stad- leent en Geert inviteert.
Met o.a Geert Van Eynde en Ramsy Irani
De inspiratiedag gaat door in De Studio in Antwerpen.
Deelnemen kost 35 euro pp. (BE96 0012 3978 6605 met vermelding naam en organisatie)

Geplaatst op 21.04.22

SAVE THE DATE – dinsdag 14 juni

Dit nummer van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul als SAVE THE DATE voor onze OTA-inspiratiedag rond identiteitsontwikkeling bij jongeren met migratieroots…

— Dinsdag 14 juni in De Studio —

Alle info en een inschrijvingslink volgen gauw na de paasvakantie!

 

Geplaatst op 08.04.22