OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

Taaloverbrugging in de (jeugd)hulpverlening

Sinds 1 januari 2020 zijn de kosten verbonden aan sociaal tolken (telefonisch en ter plaatse) toegenomen en is de financiële ondersteuning door de overheid stopgezet . De budgettaire impact hiervan op de hulp- en zorgverlening is zeer groot. Het zorgt ervoor dat hulpverleners en voorzieningen op zoek moeten naar alternatieven. Vaak hebben die een negatieve invloed op de toegankelijkheid en de kwaliteit van het aanbod.

Op basis van vaststellingen in de praktijk werd een bevraging gelanceerd over de impact van taalbarrières op de hulp- en zorgverlening. In eerste instantie werd het thema aangekaart door de OTA’s, maar uiteindelijk gaat het om een gedeelde bezorgdheid. Kwaliteit van zorg belangt elke organisatie aan. De online bevraging werd daarom verspreid in overleg en in samenwerking met de jeugdhulpkoepels (Vlaams Welzijnsverbond, SOM vzw, Jongerenbegeleiding- Informant), Zorgnet-Icuro en Vrij CLB Netwerk.

De bevraging bij organisaties in de integrale jeugdhulpverlening leverde naast verschillende inzichten ook enkele concrete aanbevelingen op:

Koepels in welzijn, gezondheid en CLB willen een toegankelijk aanbod sociale tolken! (agorawebzine.be)

 

Geplaatst op 30.06.22

open vormingsaanbod najaar 2022

Er staan alvast vier vormingsmomenten in open aanbod geprogrammeerd dit najaar:

  • 29/09 Leer- en reflectiemoment “TOPOI in de praktijk” (online – gratis)
  • 03/10 Vorming “Diversiteitsgevoelig hulpverlenen” (Buurthuis Cortina in Antwerpen – 20 euro)
  • 27/10 Vorming “Kiezen is verliezen – over identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots” (De Warande in Turnhout – 20 euro)
  • 28/11 Vorming “Opgroeien en opvoeden in een gepolariseerde wereld” (Buurthuis Cortina in Antwerpen – 20 euro)

Vragen van praktische of inhoudelijke aard kunnen gesteld worden aan [email protected]

Inschrijven kan via onderstaande link:

open vormingsaanbod najaar 22 – Google Formulieren

Geplaatst op 18.05.22

“GEZOCHT: identiteiten” – inspiratiedag over identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots (14/06)

De complexiteit van identiteit wordt vaak uit het oog verloren wanneer men over maatschappelijk kwetsbare groepen spreekt. In het geval van jongeren met migratieroots is dat niet anders.
Als professional is het belangrijk de meerlagigheid van identiteit ten volle te erkennen en jongeren constructief te ondersteunen in het verkennen van hun verschillende deelidentiteiten. Met bovendien aandacht voor de verschillende dimensies die op identiteitsontwikkeling inspelen, want ook maatschappelijke mechanismen doen hun werk: jongeren groeien op in een steeds meer gepolariseerde wereld én ze worden geconfronteerd met racisme.
We brengen op deze OTA-inspiratiedag meervoudige identiteiten aan bod en het kruispuntdenken als kader. We staan stil bij het verlangen naar ‘belonging’. We benoemen de dynamieken in de samenleving en de verwondende impact van racisme.
We doen dat samen met boeiende sprekers en vertellers:
Birsen Taspinar (klinisch psycholoog en systeemtherapeut)
Fatma Arikoglu (Ella vzw)
Nassira LLouh, …
En we laten jongeren ook zelf hun zegje doen!
Aansluitend aan het inhoudelijke luik (9u30 – 13u)  is er een netwerkmoment (13u – 15u) met Libanees lunchbuffet.
En er is live muziek: Elegast -Dorp in ’t Stad- leent en Geert inviteert.
Met o.a Geert Van Eynde en Ramsy Irani
De inspiratiedag gaat door in De Studio in Antwerpen.
Deelnemen kost 35 euro pp. (BE96 0012 3978 6605 met vermelding naam en organisatie)

Geplaatst op 21.04.22

SAVE THE DATE – dinsdag 14 juni

Dit nummer van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul als SAVE THE DATE voor onze OTA-inspiratiedag rond identiteitsontwikkeling bij jongeren met migratieroots…

— Dinsdag 14 juni in De Studio —

Alle info en een inschrijvingslink volgen gauw na de paasvakantie!

 

Geplaatst op 08.04.22

beperkte telefoonpermanentie in paasvakantie

 

In de paasvakantie zitten wij enkel op dinsdag- en donderdagvoormiddag voor u paraat bij de telefoon.

Wel gewoon van 9u30 tot 12u30 en op het gebruikelijke OTA-nummer 03 663 13 63.

Alle ondersteuningsvragen zijn welkom!

Geplaatst op 04.04.22

OPEN AANBOD – plekjes vrij voor traject “diversiteitsgevoelig werken”

Eind april gaat ons traject “diversiteitsgevoelig werken” van start en er zijn nog plekjes vrij!

Schrijf je NU in? [email protected]

 

Leer- en reflectietraject “Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening”Maandagen 25/4 + 9/5 + 23/5 (telkens van 9u30 tot 12u30)

Live @ Buurthuis Cortina in Antwerpen

Inschrijving: 30 euro voor het ganse traject

Het leer- en reflectietraject ‘Diversiteitsgevoelig werken in de jeugdhulpverlening’ bestaat uit drie sessies waarbij we theoretische input combineren met het praktisch reflecteren en oefenen.Deelnemen betekent een engagement voor het traject en dus voor het geheel van de drie bijeenkomsten.

25/04: Zelfbewust aan de slagIn de eerste sessie focussen we op aandacht voor jezelf. Elke hulpverlener vertrekt vanuit een eigen referentiekader. Je kijkt door een gekleurde bril naar de realiteit. Dat is normaal. Maar ben je je daar ook bewust van? En kan je die bril ook naast je neerleggen? We dagen je in deze sessie uit om stil te staan bij je eigen vanzelfsprekendheden en bij je vertrouwde handelen. Wat is de invloed van stereotypen en vooroordelen op jouw begeleidingen en hoe kan je dit veranderen?09/05: KruispuntdenkenIn deze sessie focussen we op het kruispuntdenken en hoe je dit concept als hulpverlener in de praktijk kan brengen. Kruispuntdenken gaat over onze deelidentiteiten (zoals gender, huidskleur, etnische origine, leeftijd,…) die elkaar kruisen en ons maken tot wie we zijn. Onze deelidentiteiten zijn beladen met macht. Kruispuntdenken geeft meer inzicht in maatschappelijke machtsverhoudingen en discriminatie. We gaan interactief nadenken over onze positie als hulpverlener, de positie van de cliënten en de invloed daarvan op onze begeleidingen. Zo komen we tot een bredere blik op ieders deelidentiteiten, de invloed van macht en onderdrukking en het effect daarvan op onze hulpverlening.23/05: Verkennende gespreksvoeringElke cliënt is anders. Doeltreffende hulpverlening houdt rekening met wie jouw cliënt is zodat de kans op succesvolle hulpverlening zo groot mogelijk is. Hoe leer je jouw cliënt kennen? Door vragen te stellen. In deze sessie focussen we op verkennen en vragen stellen, aan de hand van casussen. Breng zeker eigen casussen en vragen mee, zodat we vanuit jouw concrete praktijk kunnen vertrekken.

Geplaatst op 25.03.22