OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

Inspirerende webinar “diversiteitsgevoelig hulpverlenen”

Op donderdag 24 september biedt OTA een inspirerende webinar “diversiteitsgevoelig hulpverlenen” aan en dit voor alle geïnteresseerde hulpverleners binnen de Integrale Jeugdhulp.

Als deelnemer zal je uitgedaagd worden om stil te staan bij je eigen vanzelfsprekendheden en bij je vertrouwde handelen. Daarnaast focussen we op in verbinding gaan, op verkennende gespreksvoering en op het afstemmen van betekenisgeving.

Praktisch

De webinar gaat door van 10u tot 12u via een ZOOM-link. Deelnemen is gratis maar inschrijven is noodzakelijk: [email protected]

Geplaatst op 01.09.20

Bevraging rond taaloverbrugging

De koepels (Vlaams Welzijnsverbond, Jo-In, SOM) en de vier Vlaamse OTA ’s organiseren samen een bevraging ivm taaloverbrugging wanneer hulpverlener en cliënt geen gemeenschappelijke taal hebben.

We richten ons naar alle sectoren binnen de Integrale Jeugdhulp. Zowel leefgroepbegeleiders, contextbegeleiders, stafmedewerkers, psychologen, teamverantwoordelijken… roepen we op om deel te nemen.

Het invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten in beslag.

Alvast hartelijk dank!

https://forms.gle/qoW5gjsycU1e3fdf8

 

Geplaatst op 02.07.20

Open vormingsaanbod najaar 2020

“De impact van gedwongen migratie”

Donderdag 24/9 @Buurthuis Cortina in Antwerpen

“Kiezen is verliezen – Over identiteitsbeleving bij jongeren met migratieachtergrond”

  • Donderdag 22/10 @ Buurthuis Cortina in Antwerpen
  • Donderdag 12/11 @ De Warande in Turnhout

“Racisme en veerkracht” ism Naima Cherkaoui

Donderdag 3/12 (locatie nog niet bekend – Antwerpen)

Info en inschrijven:

[email protected]

Geplaatst op 01.07.20

“De impact van gedwongen migratie”

Op donderdag 24 september organiseert OTA een open vormingsaanbod rond de impact van gedwongen migratie.

Wat zit er in het pakket?
– Bewustmaking van de complexiteit van migratie en de grote verscheidenheid in individuele verhalen.
– Inzicht in de impact van migratie op een gezin, op kinderen, op opvoeding, …
– Handvatten om er als hulpverlener mee aan de slag te gaan

De dag start om 9u30 en we ronden af om 16u.
We komen samen in Buurthuis Cortina, Kerkstraat in 2060 Antwerpen.
De vorming richt zich naar hulpverleners binnen de Integrale Jeugdhulp. Het aanbod is gratis maar inschrijven is noodzakelijk.

Meer info? Inschrijven? [email protected]

Geplaatst op 18.06.20

Vanaf 18/05 opnieuw face-to-face ontmoetingen mogelijk

Voor de heropstart van veilige face-to-face ontmoetingen met hulpverleners en kinderen/jongeren/ouders volgt OTA de richtlijnen vanuit het Agentschap Opgroeien. Deze richtlijnen worden voortdurend geëvalueerd, dus bijsturing is mogelijk. OTA engageert zich om snel en duidelijk te communiceren over eventuele wijzigingen.

Helpdesk

Vanaf 18/05/2020 vallen we terug op onze reguliere permanentiemomenten: maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30. Alle ondersteuningsvragen zijn tijdens deze permanentiemomenten welkom via 03 663 13 63 of [email protected]

Alle medewerkers zijn ook rechtstreeks te bereiken: [email protected][email protected] –  [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

Individuele ondersteuningstrajecten

We blijven alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, beeldbellen) inzetten waar mogelijk. Indien deze onvoldoende antwoord kunnen bieden in het ondersteuningstraject, dan kan vanaf 18/05/2020 weer een face-to-face ontmoeting vastgelegd worden.

OTA formuleert op basis van de richtlijnen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn een kader waarin deze face-to-face ontmoetingen op een veilige manier kunnen verlopen:

  • Het gesprek vindt bij voorkeur plaats op de dienst of in de voorziening, op een plek waar de voorschriften rond afstand en handhygiëne kunnen gerespecteerd worden: ruimte kan goed verlucht worden, afstand van anderhalve meter tussen de gesprekspartners is mogelijk, gesprekstafel en deurklinken werden gereinigd.
  • Gesprekken in openlucht (wandeling, stoepbezoek, voordeurgesprek) zijn bespreekbaar, mits ieders privacy kan gegarandeerd worden.
  • Huisbezoeken kunnen voorlopig enkel bij uitzondering. De aanvraag gebeurt bij de coördinator van OTA, via de hulpverlener of via de OTA-ondersteuner. Bij huisbezoeken is (bovenop de richtlijnen van afstand en handhygiëne) het dragen van mondmaskers verplicht voor alle volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
  • De OTA-ondersteuner voorziet in beschermingsmateriaal (mondmasker, handgel) voor zichzelf.
  • Bij (vermoeden van) coronabesmetting van één van de deelnemers aan het gesprek, kan het gesprek uiteraard niet doorgaan.

Teamcoachings en vorming

Teamcoachings en vormingen op maat die voor de zomer ingepland stonden, kunnen in overleg met de aanvrager aangepast worden naar een digitaal aanbod òf verplaatst worden naar een latere datum.

Alle geprogrammeerde vorming in open aanbod wordt sowieso verplaatst naar het najaar. De reeds ingeschreven deelnemers worden op de hoogte gebracht.

Geplaatst op 14.05.20

Tromgeroffel… De jaarkrant 2019!

 

(meer…)

Geplaatst op 21.04.20