OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

“De impact van gedwongen migratie”

Op donderdag 24 september organiseert OTA een open vormingsaanbod rond de impact van gedwongen migratie.

Wat zit er in het pakket?
– Bewustmaking van de complexiteit van migratie en de grote verscheidenheid in individuele verhalen.
– Inzicht in de impact van migratie op een gezin, op kinderen, op opvoeding, …
– Handvatten om er als hulpverlener mee aan de slag te gaan

De dag start om 9u30 en we ronden af om 16u.
We komen samen in Buurthuis Cortina, Kerkstraat in 2060 Antwerpen.
De vorming richt zich naar hulpverleners binnen de Integrale Jeugdhulp. Het aanbod is gratis maar inschrijven is noodzakelijk.

Meer info? Inschrijven? [email protected]

Geplaatst op 18.06.20

Vanaf 18/05 opnieuw face-to-face ontmoetingen mogelijk

Voor de heropstart van veilige face-to-face ontmoetingen met hulpverleners en kinderen/jongeren/ouders volgt OTA de richtlijnen vanuit het Agentschap Opgroeien. Deze richtlijnen worden voortdurend geëvalueerd, dus bijsturing is mogelijk. OTA engageert zich om snel en duidelijk te communiceren over eventuele wijzigingen.

Helpdesk

Vanaf 18/05/2020 vallen we terug op onze reguliere permanentiemomenten: maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30. Alle ondersteuningsvragen zijn tijdens deze permanentiemomenten welkom via 03 663 13 63 of [email protected]

Alle medewerkers zijn ook rechtstreeks te bereiken: [email protected][email protected] –  [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

Individuele ondersteuningstrajecten

We blijven alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, beeldbellen) inzetten waar mogelijk. Indien deze onvoldoende antwoord kunnen bieden in het ondersteuningstraject, dan kan vanaf 18/05/2020 weer een face-to-face ontmoeting vastgelegd worden.

OTA formuleert op basis van de richtlijnen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn een kader waarin deze face-to-face ontmoetingen op een veilige manier kunnen verlopen:

  • Het gesprek vindt bij voorkeur plaats op de dienst of in de voorziening, op een plek waar de voorschriften rond afstand en handhygiëne kunnen gerespecteerd worden: ruimte kan goed verlucht worden, afstand van anderhalve meter tussen de gesprekspartners is mogelijk, gesprekstafel en deurklinken werden gereinigd.
  • Gesprekken in openlucht (wandeling, stoepbezoek, voordeurgesprek) zijn bespreekbaar, mits ieders privacy kan gegarandeerd worden.
  • Huisbezoeken kunnen voorlopig enkel bij uitzondering. De aanvraag gebeurt bij de coördinator van OTA, via de hulpverlener of via de OTA-ondersteuner. Bij huisbezoeken is (bovenop de richtlijnen van afstand en handhygiëne) het dragen van mondmaskers verplicht voor alle volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
  • De OTA-ondersteuner voorziet in beschermingsmateriaal (mondmasker, handgel) voor zichzelf.
  • Bij (vermoeden van) coronabesmetting van één van de deelnemers aan het gesprek, kan het gesprek uiteraard niet doorgaan.

Teamcoachings en vorming

Teamcoachings en vormingen op maat die voor de zomer ingepland stonden, kunnen in overleg met de aanvrager aangepast worden naar een digitaal aanbod òf verplaatst worden naar een latere datum.

Alle geprogrammeerde vorming in open aanbod wordt sowieso verplaatst naar het najaar. De reeds ingeschreven deelnemers worden op de hoogte gebracht.

Geplaatst op 14.05.20

Tromgeroffel… De jaarkrant 2019!

 

(meer…)

Geplaatst op 21.04.20

Ramadan 2020

Net als vorige jaren komen er voorafgaand aan de vastenmaand voor moslims (Ramadan) wel wat vragen bij OTA binnen. Omdat we dit jaar door de gevolgen van de corona-maatregelen genoodzaakt zijn om wat meer ‘op afstand’ te werken, bezorgen we u deze communicatie met info en aandachtspunten. Uiteraard kan u ook nog steeds bij ons terecht met alle concrete ondersteuningsvragen die er ikv de Ramadan zouden zijn in uw voorziening, uw leefgroep, uw team. We bekijken dan graag samen op welke manier OTA van betekenis kan zijn. Héél graag zelfs!

 

Algemene info

De Ramadan is de periode van het jaar waarin het aanbidden van God (Allah) meer dan ooit centraal staat in het leven van een moslim. Vasten is een manier om meer plaats te geven aan het aanbidden van God in je leven.

Tijdens de ramadan probeert men harder te werken aan bepaalde eigenschappen en het uitvoeren van daden van aanbidding: discipline, uithoudingsvermogen, zelfbeheersing, reflectie, meer bidden, dankbaarheid, bewustwording van eigen gedrag, zich afvragen wat de belangrijke zaken zijn in het leven, meer solidair zijn met minderbedeelden, meer delen (niet alleen geld of voedsel, maar evengoed tijd spenderen voor en met anderen)…

Respect ten aanzien van de medemens en de Schepper staat hierbij centraal.

Ramadan is kortom een spirituele maand van zelfreflectie en toenadering zoeken tot Allah (God).

 

Het vasten tijdens de ramadan is één van de vijf zuilen in de islam, en Ramadan is tevens de naam van de maand waarin de Koran werd neergezonden.

 

Vasten tijdens de ramadan is voorgeschreven voor iedere moslim die de puberteit bereikt heeft, fysiek en geestelijk gezond is, en in staat is om te vasten. Wie ziek of ongesteld is, wordt voor de periode van zijn/haar ziekte of menstruatie vrijgesteld van vasten, maar moet de dagen waarop hij/zij niet heeft kunnen vasten later inhalen (na de ramadan). Zwangere vrouwen of mama ’s die borstvoeding geven worden ook vrijgesteld.

 

 

Ramadan 2020

Voor de meeste moslims begint de vastenmaand dit jaar op VRIJDAG 24 APRIL 2020 en eindigt op ZONDAG 24 MEI 2020 met het Suikerfeest.

 

Let wel: Afhankelijk van de maanstand kunnen deze data een dag verschillen.

Wanneer de vastenperiode precies begint, hangt immers af van opvattingen over wanneer de nieuwe maan te zien is.

U kunt voor verdere informatie hieromtrent ook terecht bij de ‘Infolijn Islam’ (tel. 0800/200.98, elke werkdag van 9u30 tot 12u, http://www.infolijnislam.be) of bij het ‘Executief van de Moslims van België’ (tel. 02/210.02.30, https://www.embnet.be/nl).

 

Op deze website vinden jullie de kalender van de vasten- en gebedstijden: https://www.embnet.be/sites/default/files/horaire_priere_2020_emb-nl.pdf.

 

Het vasten tijdens de maand ramadan houdt in dat moslims zich niet alleen onthouden van eten, drinken, en roken, maar ook van seksuele omgang en medicatie innemen, en dat van zonsopgang tot zonsondergang. De fajr (zonsopgang) en de aksam/maghrib (zonsondergang) zijn wat betreft het vasten dus de belangrijkste momenten.

Bij zonsondergang breekt men het vasten, wat ook Elfetour wordt genoemd.

 

Vóór zonsopgang gebruikt men een maaltijd die sahur/sahoor wordt genoemd en na zonsondergang een maaltijd die ftar heet.

Voor de sahur/sahoor wordt een ontbijt voorzien. Voor ftar gaan families en kennissen dikwijls bij elkaar op bezoek om samen te eten.

 

Het samenkomen om te eten is uiteraard in deze periode van corona-maatregelen niet mogelijk. Ook gebeden kunnen niet buitenshuis in groep verricht worden. Het netwerk Islamexperten raadt het livestreamen van gebeden af op basis van theologische gronden. Vanuit verschillende moskeeën wordt er wel initiatief genomen om lezingen via sociale media te livestreamen.

 

Ramadan in de leefgroep – aandachtspunten

Wanneer jongeren de wens uitspreken om mee te vasten, raden wij aan hen dit in de mate van het mogelijke zeker toe te laten. Verplichten kan uiteraard niet: De jongeren beslissen zelf of ze al dan niet zullen vasten.

 

In instellingen waar meerdere islamitische jongeren samen verblijven kan soms groepsdruk ontstaan om toch mee te vasten zonder dat de jongere het echt ziet zitten. Het is aangewezen om deze groepsdruk constructief aan te pakken en met jongeren ook individueel in gesprek te gaan. Godsdienstbeleving is immers persoonlijk en jonge mensen zijn vaak zeer zoekend hierin. De druk van de groep kan bepalend zijn, maar ook andere dingen kunnen meespelen: de druk van (afwezige) familie, communicatie op sociale media, het aanvoelen van de aanwezige negativiteit t.a.v moslims in de samenleving, neerslachtige gevoelens,…

 

Als een jongere beslist om niet te vasten of als een jongere tijdelijk de vasten onderbreekt (omwille van medische redenen, of menstruatie,…), wil hij/zij misschien liever niet in het openbaar eten of drinken. Als dit een vraag blijkt te zijn, bespreek dan op welke manier dit eventueel kan georganiseerd worden.

 

Het beleven van de vastenperiode kan zeer verschillend zijn. Ook het naleven van de Ramadan-voorschriften kan verschillen binnen de groep jongeren, naargelang bepaalde zaken anders geïnterpreteerd worden of naargelang er binnen gemeenschappen/families bepaalde specifieke gewoontes zijn. Wees je hiervan bewust en durf het gesprek erover nieuwsgierig maar respectvol aan te gaan.

 

Voor de jongeren die binnen een voorziening verblijven, kan het soms een eenzaam gebeuren zijn om deel te nemen aan deze vastenmaand. In combinatie met het vasten dat sowieso al een grote uitdaging is voor de jongere, kan deze eenzaamheid leiden tot heftige gevoelens van gemis en heimwee, tot frustratie en mogelijks tot boosheid.

 

Het vasten van jongeren brengt natuurlijk een aantal organisatorische wijzigingen met zich mee in de leefgroep, zoals aangepaste maaltijduren ’s morgens en ’s avonds, het niet verplicht worden van vastende jongeren om aanwezig te zijn tijdens het middagmaal,… Sommige jongeren zullen misschien nog méér aanpassingen vragen. Ga ook hier verkennend met de jongere in gesprek en ga op zoek naar de onderliggende intentie van zijn/haar vraag. Bewaak uiteraard wel het kader waarbinnen de leefgroep georganiseerd is en hou bij eventuele aanpassingen van regels steeds rekening met de grenzen van het team. De nieuwe (tijdelijke) regels moeten hanteerbaar blijven voor de begeleiders en leefbaar voor alle jongeren.

 

In leefgroepen waar moslimjongeren een minderheid zijn, kan het nuttig zijn om ook de andere jongeren één en ander te vertellen over de islam en/of over het vasten. Voor de vastende jongeren kan het een steun betekenen. Voor de anderen een moment om eens stil te staan bij de godsdienstbeleving van anderen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook beter begrijpen waarom er deze maand door enkele medebewoners op andere tijdstippen gegeten wordt dan gebruikelijk.

 

Als het mogelijk is gaan de jongeren voor het vieren van het Suikerfeest naar huis. Voor degenen die noodgedwongen in de voorziening moeten blijven kan eventueel iets feestelijks worden voorzien: een meer ‘feestelijke’ maaltijd, een klein feestje, samen koekjes bakken, een cadeautje…

 

Geplaatst op 14.04.20

Uitbreiding telefoonpermanentie

Om maximaal bereikbaar te zijn voor jullie, breiden wij de komende weken onze telefoonpermanentie uit. Deze regeling gaat in vanaf vandaag, woensdag 1 april, maar geen nood: ’t Is écht!

We zijn voortaan bereikbaar op de volgende momenten:

  • Elke voormiddag tussen 9u30 en 12u30
  • Elke namiddag (met uitzondering van vrijdag) tussen 13u en 16u

Het nummer blijft ongewijzigd: 03 663 13 63

Graag tot uw dienst!

Geplaatst op 01.04.20

Opgelet: Aangepaste werking tot en met vrijdag 3 april

Er zijn maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij tonen uiteraard onze solidariteit hierin en schrappen om die reden al ons groepsaanbod tot en met vrijdag 3 april. De betrokkenen worden op de hoogte gebracht.

Onze adviesfunctie blijven we garanderen. U kan telefonisch bij ons terecht tijdens de permanentiemomenten: Elke voormiddag van 9u30 tot en met 12u30 zit een OTA-medewerker voor u paraat bij de telefoon. Als u na de middag belt, laat dan gerust een boodschap achter op het antwoordapparaat. We bellen u snel terug!

Over reeds geplande gesprekken of huisbezoeken ikv individuele ondersteuningstrajecten beslissen we in samenspraak met de hulpverlener, maar we zetten vooral in op ondersteuning ‘achter de schermen’. Op onze vrijwillige taalondersteuners kan voorlopig geen beroep gedaan worden.

Graag tot uw dienst. Zij het nu even – uit noodzaak- op een iets lager pitje.

Geplaatst op 14.03.20